Dane teleadresowe

Adres KWP, numery telefonów, faksów i adresy e-mail do poszczególnych Wydziałów i Komórek KWP we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

NIP: 896-000-47-80

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

 

                           

Nazwa:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Odnośnik do e-maila:

Kierownictwo KWP Wrocław:

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego

47 8713389

47 8711138

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

 

Sekretariat Zastępców Komendanta

47 8713475

47 8711146

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta ds. Logistyki

47 8713405

47 8711110

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

Wydziały i Komórki KWP Wrocław:

Wydział Kryminalny

47 8713665

47 8713403

naczelnik.kryminalny@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

47 8714206

47 8712280

naczelnik.ds.pseudokibicow@wr.policja.gov.pl

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

47 8713396

47 8713521

naczelnik.dochodzeniowy@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

47 8713470

47 8713152

naczelnik.pg@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Cyberprzestępczością

47 8712433

47 8712429

naczelnik.cyberprzestepczosc@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Korupcją

47 8714878

47 8713799

naczelnik.korupcja@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Przestępczością Narkotykową

47 8712402

47 8712446

naczelnik.ds.narkotykow@wr.policja.gov.pl

Wydział Wywiadu Kryminalnego

47 8714932

47 8714812

47 8713971

naczelnik.wywiad-kryminalny@wr.policja.gov.pl

Wydział Techniki Operacyjnej

47 8713238

47 8713203

naczelnik.wto@wr.policja.gov.pl

Laboratorium Kryminalistyczne

47 8713517

47 8714420

naczelnik.kryminalistyka@wr.policja.gov.pl

Wydział Prewencji

47 8713210

47 8714283

naczelnik.prewencja@wr.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego

47 8713295

47 8713155

naczelnik.wrd@wr.policja.gov.pl

Sztab Policji

47 8713560

47 8711274

naczelnik.sztab@wr.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy

47 8714322

47 8712065

naczelnik.konwojowy@wr.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy

Zespół Organizacji Służby – realizacja konwojów i doprowadzeń

47 8711165 47 8714385  

Wydział Kontroli

47 8713445

47 8714581

naczelnik.kontrola@wr.policja.gov.pl

Wydział Kadr

47 8713299

47 8713618

naczelnik.kadry@wr.policja.gov.pl

Wydział Doboru i Szkolenia

47 8714302

47 8713608

47 8714342

naczelnik.doboru-szkolenia@wr.policja.gov.pl

Wydział Prezydialny

47 8714207

47 8714743

naczelnik.prezydialny@wr.policja.gov.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych

47 8713351

47 8711259

naczelnik.wpa@wr.policja.gov.pl

Wydział Finansów

47 8711280

47 8713629

naczelnik.finanse@wr.policja.gov.pl

Wydział Inwestycji i Remontów

47 8713365

47 8713647

naczelnik.wir@wr.policja.gov.pl

Wydział Zaopatrzenia

47 8714410

47 8714125

naczelnik.zaopatrzenie@wr.policja.gov.pl

Wydział Transportu

47 8714448

47 8712111

47 8714315

naczelnik.transport@wr.policja.gov.pl

Wydział Teleinformatyki

47 8713381

47 8713101

naczelnik.teleinformatyka@wr.policja.gov.pl

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

47 8713598

47 8712361

naczelnik.oin@wr.policja.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

47 8713716

47 8713985

naczelnik.zamowienia-publiczne@wr.policja.gov.pl

Sekcja Psychologów

47 8713173

47 8713309

psycholog@wr.policja.gov.pl

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

47 8713897

47 8712153

kierownik.bhp@wr.policja.gov.pl

Zespół Prawny

47 8712166

47 8713823

radca-prawny@wr.policja.gov.pl

Zespół ds. Inwentaryzacji

47 8713467

47 8713471

inwentaryzacja@wr.policja.gov.pl

Zespół Prasowy

47 8714392

47 8713734

rzecznik.kwp@wr.policja.gov.pl

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

47 8714879

47 8713997

audytor-wewnetrzny@wr.policja.gov.pl

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka

47 8714521

47 8714743

prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

Orkiestra Policyjna

47 8713585

47 8712249

47 8714038

47 8714743

kapelmistrz@wr.policja.gov.pl

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu

47 8713200

47 8713275

dowodca.opp-wroclaw@wr.policja.gov.pl

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy

47 8741190

47 8741185

dowodca.sppp-legnica@wr.policja.gov.pl

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu

47 8713404

47 8711139

47 8713644

dowodca.spkp@wr.policja.gov.pl

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu 47 871 1420 47 8711405 komendant.kolejowy@wr.policja.gov.pl
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu 47 8712702 47 8712706 komendant.wodny@wr.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 09.01.2017
Data modyfikacji 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Morzyński
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński - Wydział Prezydialny Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry