Elektroniczna Skrzynka Podawcza - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

za pomocą platformy e-PUAP.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.Adres elektronicznej skrzynki podawczej: skrytka

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/37t00alni2

link -> obywatel.gov.pl/pismo-ogolne

 

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

  • dysku DVD,
  • dysku CD-RW,
  • urządzeniu typu Pen Drive.


Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Podwale 31-33.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:

Akceptowane formaty załączników to w szczególności:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,
  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.
Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Podwale 31-33.

Metryczka

Data publikacji 30.01.2017
Data modyfikacji 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Honorata Matyja
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry