Informacje o dostępności - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o dostępności

PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020-2025
realizowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
oraz jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zadania:

Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego, poprzez:

 1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;
 2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
 3. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);
 4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
Osoby/komórki/jednostki odpowiedzialni za zadanie:
 1. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu
 2. Naczelnik  Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa dolnośląskiego.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zadania:

Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w porozumieniu z KGP, poprzez zapewnienie realizacji dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewnienia jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

 1. Zapewnienie realizacji dostępności cyfrowej w obszarze BIP osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewnienia jej funkcjonalności, komaptybylności, postrzegalności i zrozumiałości;
 2. Umieszczenie na podstawie informacji udzielonych przez członków Zespołu i kierowników jednostek/komórek organizacyjnych podległych KWP we Wrocławiu informacji w BIP nt. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
 3. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami KWP we Wrocławiu w formie określonej w tym wniosku (art. 31 ustawy o dostępności)
 4. Umieszczenie w BIP planu działania Zespołu oraz danych kontaktowych Zespołu do spraw dostępności KWP we Wrocławiu;
 5. Umieszczenie w BIP raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
Osoby/komórki/jednostki odpowiedzialni za zadanie:
 1. Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu
 2. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa dolnośląskiego.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA

Zadania:

Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

 1. Zapewnienie realizacji dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie technicznym, dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Zakres zadań obejmuje instalację i poprawne działanie urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 2. Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pełni nadzór nad zgodnością publikowanych treści na stronie internetowej KWP we Wrocławiu zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Redaktorzy serwisów internetowych komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego odpowiedzialni są za publikowanie w serwisach treści zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 3.
Osoby/komórki/jednostki odpowiedzialni za zadanie:
 1. Naczelnik Wydziału Teleinformatyki.
 2. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa dolnośląskiego.
 3. Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

ZESPÓŁ
KOORDYNATORÓW DO SPRAW ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
w KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU
i JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Przewodniczący Zespołu -  Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Kontakt:
tel. 47 87 145 21
e-mail: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

Zastępca Przewodniczącego Zespołu -  Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu.

Kontakt:
tel. 47 87 136 10
e-mail: naczelnik.prewencja@wr.policja.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu.

Kontakt:
tel. 47 87 133 57
e-mail: naczelnik.wir@wr.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP we Wrocławiu.

Kontakt:
tel. 47 87 112 73
e-mail: naczelnik.bi@wr.policja.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

Kontakt:
tel. 47 87 120 70
e-mail: naczelnik.prezydialny@wr.policja.gov.pl

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocawiu

Kontakt:
tel. 47 87 111 47
e-mail: rzecznik.kwp@wr.policja.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA

Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

Kontakt:
tel. 47 87 120 70
e-mail: naczelnik.prezydialny@wr.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu.

Kontakt:
tel.  47 87 133 82
e-mail: naczelnik.teleinformatyka@wr.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2020
Data modyfikacji : 01.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Bartłomiej Majchrzak
Osoba udostępniająca informację:
kom. Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry