Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za drugi kwartał 2021 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za drugi kwartał 2021 r.

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

W drugim kwartale 2021 r. wydano 66 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

64 decyzje dotyczące umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 33.915,78 zł
1 decyzję dotyczącą umorzenia z urzędu z uwagi na nieskuteczność egzekucji, na kwotę 22.017,60 zł
1 decyzję dotyczącą umorzenia na wniosek z uwagi na trudną sytuację życiową, na kwotę 170,00 zł

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.07.2021
Data modyfikacji : 02.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marciszewska
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Monika Didyk
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Monika Didyk
do góry