Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za trzeci kwartał 2021 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa,  o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za trzeci kwartał 2021 r.
sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

W trzecim kwartale 2021 r. wydano 79 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:
78 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 22.645,05 zł
1 decyzję dotyczącą umorzenia na wniosek z uwagi na trudną sytuację życiową, na kwotę 170,00 zł

Metryczka

Data publikacji : 04.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Maciszewska
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
do góry