Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w artykule 60 ustawy o finansach publicznych za czwarty kwartał 2021 roku

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za czwarty kwartał 2021 r.

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

W czwartym kwartale 2021 r. wydano 77 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

76 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 37.043,70 zł
1 decyzję dotyczącą umorzenia na wniosek z uwagi na trudną sytuację życiową, na kwotę 170,00 zł

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Maciszewska
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
do góry