Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w artykule 60 ustawy o finansach publicznych za drugi kwartał 2022 roku

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za drugi kwartał 2022 r.

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)


W drugim kwartale 2022 r. wydano 80 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

•    78 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 29.535,88 zł
•    1 decyzje dotyczące umorzenia na wniosek z uwagi na trudną sytuację życiową, na kwotę 170,00 zł
•    1 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na wykreślenie spółki z KRS przy jednoczesnym braku majatku

Metryczka

Data publikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Haniszewska Wydział Finansów KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
do góry