Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w artykule 60 ustawy o finansach publicznych za trzeci kwartał 2022 roku

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za trzeci  kwartał 2022 r.

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
W drugim kwartale 2022 r. wydano 40 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

•    39 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 12.669,60 zł
•    1 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na wykreślenie spółki z KRS przy jednoczesnym braku majątku na łączną  kwotę 3.008,80 zł

Metryczka

Data publikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Haniszewska Wydział Finansów KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
do góry