Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za czwarty kwartał 2022 roku

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za czwarty  kwartał 2022 r.

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2414 ze zm.)


W czwartym kwartale 2022 r. wydano 134 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

•    132 decyzje dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę  48.539,52 zł
•    1 decyzja dotyczących umorzenia na wniosek  z uwagi na trudną sytuację materialną  na łączną  kwotę 372,00 zł
•    1 decyzje dotyczące umorzenia z urzędu  z uwagi na nieskuteczną egzekucję, na łączną kwotę    9508,80 zł

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 11.01.2023
Data modyfikacji : 11.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Haniszewska Wydział Finansów KWP we Wroclawiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry