KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Kierownictwo:

 

nadinspektor Wojciech Ołdyński

Komendant Wojewódzki Policji

we Wrocławiu

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Zygmunt Skwierawski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Krzysztof Sidorowicz
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
 
 
 
 
Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:
   
Wydział Kryminalny  
Naczelnik - mł. insp. Wojciech Dudek
Zastępca - nadkom. Jacek Janik
   
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców  
Naczelnik - mł. insp. Marcin Staniewski
   
Wydział dw. z Przestęczością Narkotykową  
Naczelnik mł. insp. Zbigniew Beczyński
Zastępca - mł. insp. Piotr Krzysztoń
   
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy  
Naczelnik - mł. insp. Gabriela Broszko
Zastępca - podinsp. Marek Noga
   
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą  
Naczelnik - mł. insp. Robert Jaworski
Zastępca podinsp. Grzegorz Marszałek
   
Wydział dw. z Cyberprzestępczością  
Naczelnik - mł. insp. Ryszard Piotrowski
   
Wydział dw. z Korupcją  
Naczelnik - mł. insp. Anna Bugla
Zastępca - nadkom. Szymon Sędzik
   
Wydział Wywiadu Kryminalnego  
Naczelnik - mł. insp. Paweł Klimek
Zastępca - podinsp. Paweł Noculak
   
Wydział Techniki Operacyjnej  
p.o. Naczelnika mł. insp. Bogusław Rabijak
Zastępca - podinsp. Dariusz Cybura
p.o. Zastępcy - podinsp. Maciej Wiśniewski
   
Laboratorium Kryminalistyczne  
Naczelnik - mł. insp. dr n med. Radosław Juźwiak
Zastępca - podinsp. Janusz Dziechciaruk
Zastępca - podinsp. Robert Płoszaj
   
Wydział Prewencji  
Naczelnik - mł. insp. Adam Skrzypek
Zastępca - podinsp. Dariusz Matuszczyk
   
Wydział Konwojowy  
Naczelnik - podinsp. Wojciech Wach
Zastępca - podinsp. Rafał Gołąb
Zastępca - 
   
Wydział Ruchu Drogowego  
Naczelnik - mł. insp. Marek Pelczar
p.o. Zastępcy - podinsp. Adrian Klejner
   
Sztab Policji  
Naczelnik - mł. insp. Tomasz Szymczyna
Zastępca - podinsp. Jerzy Cygan
   
Wydział Postępowań Administracyjnych  
Naczelnik - podinsp. Wojciech Jurzyk
Zastępca - podinsp. Robert Szady
   
Wydział Prezydialny  
p.o. Naczelnika - kom. Agnieszka Wesołowska
Zastępca
   
Wydział Kontroli  
Naczelnik - mł. insp. Jolanta Jabłońska-Cembruch
Zastępca - podinsp. Dariusz Pietrzak
   
Wydział Kadr i Szkolenia  
Naczelnik - mł. insp. Piotr Szafrański
Zastępca
   
Wydział Finansów  
p.o. Głównego Księgowego - Naczelnika - mł. insp. Anna Jeziak
p.o. Zastępcy Głównego Księgowego - Pani Barbara Czerniejewska 
Zastępca Głównego Księgowego - Pani Zofia Machalska
   
Wydział Zaopatrzenia  
Naczelnik - mł. insp. Emil Łabanc
Zastępca - podinsp. Dariusz Antonowicz
   
Wydział Inwestycji i Remontów  
Naczelnik - mł. insp. Tomasz Jędrzejowski
p.o. Zastępcy - podinsp. Dariusz Antoniszyn
   
Wydział Transportu  
Naczelnik - mł. insp. Marek Grzesiak
Zastępca - nadkom. Maciej Bugiel
   
Wydział Teleinformatyki  
p.o. Naczelnika podinsp. Andrzej Rachfalski
Zastępca - podinsp. Ryszard Czetyrkowski
p.o. Zastępcy - podinsp. Wojciech Kałużny
   
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
p.o. Naczelnika - kom. Eliza Ściborska
   
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
p.o. Naczelnika podinsp. Zbigniew Łydka
Zastępca - 
   

Komisariaty Specjalistyczne Policji:

   
Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu  
Komendant - mł. insp. Dariusz Boratyn
   
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu  
Komendant - nadkom. Roman Sola
   

OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu:

   
Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu  
Dowódca - mł. insp. Andrzej Szymański
Zastępca Dowódcy ds. Szkolenia - nadkom. Remigiusz Sawicki
p.o. Zastępcy Dowódcy ds. Służby - podinsp. Krzysztof Noculak
   
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji
w Legnicy
 
Dowódca - mł. insp. Wiesław Jaszczyszyn
Zastępca Dowódcy - podkom. Sławomir Migdał
   
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny
Policji we Wrocławiu
 
Dowódca - podinsp. Robert Otczyk
Zastępca Dowódcy - podinsp. Wojciech Żmija
 

 

Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu:

Zespół Prawny  
Radca Prawny - Jan Łoziński
Radca Prawny - Sławomir Świerczyński
Radca Prawny - mł. insp. Renata Radomska
   
Zespół Prasowy  
Rzecznik Prasowy - asp. szt. Paweł Petrykowski
   
Zespół Psychologów  
Ekspert - podinsp. Joanna Markiewicz
   
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
Ekspert podinsp. Magdalena Nowicka
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego  
Audytor Wewnętrzny - Pan Paweł Giszko
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Ochrony Praw Człowieka  
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
   
Zespół ds. Inwentaryzacji  
Koordynator Zespołu - Pani Jolanta Niewiara
   
 
Komendanci Miejscy Policji woj. dolnośląskiego:
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski - insp. Jacek Kaczmarek
p.o. I Zastępcy Komendanta - mł. insp. Arkadiusz Małecki
p.o. Zastępcy Komendanta - mł. insp. Jerzy Kokot
   
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze  
Komendant - insp. Zbigniew Markowski
I Zastępca mł. insp. Ryszard Modrzyk
Zastępca mł. insp. Piotr Wałczyk
   
Komenda Miejska Policji w Legnicy
Komendant - insp. Sławomir Bąk
I Zastępca - mł. insp. Maciej Januszkiewicz
Zastępca - mł. insp. Marcin Wysocki
   
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komendant - insp. Andrzej Basztura
I Zastępca - mł. insp. Zbigniew Oryl
Zastępca - nadkom. Sylwester Nowak
   
Komendanci Powiatowi Policji woj. dolnośląskiego:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Komendant - insp. Henryk Stefanko
I Zastępca
   
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komendant - insp. Marek Mitraszewski
I Zastępca - podinsp. Przemysław Marut
   
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Komendant - nadkom. Mariusz Bużdygan
I Zastępca
   
Komenda Powiatowa Policji w Górze
Komendant - insp. Ryszard Wójtowicz
I Zastępca - podkom. Krzysztof Cichla
   
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
Komendant - insp. Bogdan Kujawiak
I Zastępca - mł. insp. Tomasz Grudzień
   
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
Komendant insp. Krzysztof Jaworski
I Zastępca - podinsp. Tomasz Kościcki
   
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komendant - insp. Andrzej Sidorowicz-Radzikowski
I Zastępca nadkom. Jacek Wysocki
p.o. Zastępcy  mł. insp. Andrzej Czerniatowicz
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Komendant - mł. insp. Artur Ciupa
I Zastępca - mł. insp. Norbert Kurenda
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komendant - insp. Tomasz Gołaski
I Zastępca - nadkom. Sebastian Biały
Zastępca - nadkom. Przemysław Laskowski
   
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Komendant - mł. insp. Robert Miras
I Zastępca - mł. insp. Andrzej Chrustek
   
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Komendant - insp. Robert Grabkowski
I Zastępca - mł. insp. Arkadiusz Sworowski
   
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Komendant insp. Robert Wodejko
I Zastępca podinsp. Sławomir Tracz
   
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
p.o. Komendanta - mł. insp. Dariusz Kokornaczyk
I Zastępca - mł. insp. Wojciech Jakubowski
   
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komendant insp. Witold Trzmielewski
I Zastępca - podinsp. Waldemar Cichocki
   
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komendant - insp. Jarosław Kolano
I Zastępca - mł. insp. Izabela Basztura
   
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komendant - insp. Dariusz Łopuszyński
I Zastępca - mł. insp. Zdzisław Gwóźdź
   
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komendant - insp. Krzysztof Niziołek
I Zastępca - mł. insp. Janusz Cygal
Zastępca - mł. insp. Marek Cupiał
   
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
p.o. Komendanta kom. Sławomir Gajewski
p.o. I Zastępcy mł. insp. Adam Jędryszczak
   
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
Komendant - mł. insp. Krzysztof Olejarnik
I Zastępca - podinsp. Mariusz Haryk
   
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Komendant - mł. insp. Arkadiusz Szmytkowski
I Zastępca - mł. insp. Grzegorz Tokaruk
   
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komendant - mł. insp. Leszek Zagórski
I Zastępca - mł. insp. Katarzyna Szmyt
Zastępca
   
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
p.o. Komendanta - mł. insp. Jacek Bandyk
I Zastępca - mł. insp. Artur Błoński

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2016
Data modyfikacji : 04.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Krzuszcz - Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński - Wydział Prezydialny Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry