KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

inspektor Dariusz Wesołowski

 

Urodzony w 1974 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim.

 

Przebieg służby:
- od 16 sierpnia 1994 r. - pełnił służbę w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, a następnie w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu Policji V w Zabrzu;
- od 01 maja 1997 r. - starszy policjant Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji V w Zabrzu;
- od 01 maja 1999 r. - starszy policjant, referent, a następnie specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu;
- od 01 czerwca 2002 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu  Policji II w Zabrzu;
- od 10 lipca 2008 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
- od 27 lutego 2012 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, a następnie od 23 maja 2012 r. Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
- od 13 czerwca 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
- od 20 lutego 2020 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
- od 22 czerwca 2020 r. - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.


Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2009 r.;
- Honorowa Odznaka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach - 2010 r.;
- Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” - 2012 r.;
- Medal XXV- lecia NSZZP - 2015 r.;
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2016 r.;
- Brązowa Odznaka „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” - 2020 r.

 


 

p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

młodszy inspektor Krzysztof Noculak 

 

Urodzony w 1974 roku. Służbę w Policji pełni od 16.05.1995 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia.
 

Przebieg służby:
- od 16 maja 1995 r. - przyjęty do służby w Kompanii Prewencji , następnie policjant, starszy policjant i referent w Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu;
- od 01 lipca 2001 r. - specjalista Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
- od 01 czerwca 2007 r. - ekspert Sekcji Operacji Policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
- od 01 lutego 2011 r. - ekspert Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
- od 01 stycznia 2013 r. - Kierownik Sekcji Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
- od 01 maja 2016 r. - Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu;
- od 01 lutego 2017 r. - Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
- od 11 marca 2020 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 

Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2011 r.;
- Brązowy „Krzyż Zasługi” - 2017 r.

 

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

młodszy inspektor Mariusz Bużdygan

 

Urodzony w 1973 r. Służbę w Policji pełni od 21 lutego 2000 roku. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów wyższych uczelni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

 Przebieg służby:
- od 21 lutego 2000 r. - pełnił służbę w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;

- od 01 stycznia 2001 r. – starszy aplikant, a następnie referent  Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
- od 01 listopada 2003 r. – detektyw w Zespole do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;

- od 01 lipca 2004 r. – specjalista w Referacie do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;

- od 01 lipca 2006 r. – specjalista w Zespole Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;

- od 01 kwietnia 2010 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;

- od 01 czerwca 2011 r. - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;

- od 01 lipca  2014 r. – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

- od 19 stycznia 2016 r. – p.o. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie

- od 10 sierpnia 2016 r. - Komendant Powiatowy Policji w Głogowie

- od 01 kwietnia 2020 r. – p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych

- od 01 lipca 2020 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych

 

Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2013 r.;
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2017 r.

 

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny

 


.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

podinspektor Robert Frąckowiak

 

Urodzony w 1970 roku. Służbę w Policji pełni od 01.07.1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość.
 

Przebieg służby:
- od 01 lipca 1991 r. - przyjęty do służby w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym, następnie dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych IV w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Poznań Grunwald;
- od 01 lutego 2002 r. - referent , a następnie specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
- od 15 lipca 2006 r. - specjalista, a następnie ekspert Wydziału Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;
- od 04 maja 2009 r. - ekspert Zespołu Kontroli Finansowo - Gospodarczej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
- od 15 grudnia 2014 r. - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
- od 01 czerwca 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 

Przyznane odznaczenia:
- Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” - 2013 r.;
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2015 r.

 

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion logistyki.

 


 

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:  
Wydział Kryminalny  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marcin Kuras
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Krzysztof Pałys
   
   
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marcin Staniewski
   
Wydział dw. z Przestęczością Narkotykową  
Naczelnik Wydziału - kom. Rafał Adamczyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Paweł Nowicki
   
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Robert Dobroć
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Monika Wojtasińska-Wołk
   
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Grzegorz Marszałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Grzegorz Pancewicz
   
Wydział dw. z Cyberprzestępczością  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Ryszard Piotrowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Urszula Cygankiewicz
   
Wydział dw. z Korupcją  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Anna Jakubowska
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Jarosław Traczyk
   
Wydział Wywiadu Kryminalnego  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Maciej Wiśniewski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Paweł Noculak
   
Wydział Techniki Operacyjnej  
p.o. Naczelnik Wydziału - kom. Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału -
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Krzysztof Pola
   
Laboratorium Kryminalistyczne  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Ewa Tuszyńska
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Krzysztof Koloch 
   
Wydział Prewencji  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Paweł Adamczak
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Sylwester Rudziec
   
Wydział Konwojowy  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Zbigniew Czarnik
   
Wydział Ruchu Drogowego  
p.o. Naczelnik Wydziału - kom. Artur Pawlik
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Piotr Wiśniewski
   
Sztab Policji  
p.o. Naczelnik Wydziału - nadkom. Rafał Rasz
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Piotr Przybyłek
   
Wydział Postępowań Administracyjnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Jurzyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Marek Szynal
   
Wydział Prezydialny  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adam Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Agnieszka Świniarska
   
Wydział Kontroli  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adam Hajdas
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Beata Sornat
   
Wydział Kadr  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Agnieszka Wesołowska
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Sylwia Bryl
   
Wydział Finansów  
p.o. Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału - Pani Aleksandra Gamoń
Zastępca Głównego Księgowego Pani Barbara Czerniejewska
Zastępca Głównego Księgowego -
   
Wydział Zaopatrzenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Włodzimierz Szydłowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - Pani Agnieszka Chołodecka
   
Wydział Inwestycji i Remontów  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Tomasz Jędrzejowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Antoniszyn
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Robert Szady
   
Wydział Transportu  
Naczelnik Wydziału - podinsp. Artur Babieno
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Maciej Bugiel
   
Wydział Teleinformatyki  
Naczelnik Wydziału - podinsp. Grzegorz Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Rafał Krężałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Paweł Janiak
   
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Eliza Ściborska
   
Wydział Doboru i Szkolenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Joanna Markiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Anna Głazowska
   
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Zbigniew Łydka
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Ewa Hrycaj
   
Komisariaty Specjalistyczne Policji:  
   
Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - kom. Marcin Wodziński
   
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - podinsp. Mariusz Biliński
   
OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPKP we Wrocławiu:  
   
Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu  
p.o. Dowódca Oddziału - podinsp. Remigiusz Sawicki
p.o. Zastępca Dowódcy - podinsp. Sławomir Krzysztofik
Zastępca Dowódcy ds. Szkolenia - kom. Daniel Czarnecki
   
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy  
Dowódca Pododdziału - podinsp. Waldemar Okręglicki
Zastępca Dowódcy Pododdziału - nadkom. Mariusz Łyżwa
   
Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu  
Dowódca Pododdziału - mł. insp. Wojciech Żmija
Zastępca Dowódcy Pododdziału - kom. Bogdan Serniak
   
Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu:  
   
Zespół Prawny  
Radca Prawny - Sławomir Świerczyński
Radca Prawny - mł. insp. Renata Radomska
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
Radca Prawny - Magdalena Szydłowska
   
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu  
Rzecznik Prasowy - nadkom. Kamil Rynkiewicz
   
Sekcja Psychologów  
Kierownik - nadkom. Tomasz Kozubek
   
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
Ekspert - podinsp. Magdalena Nowicka
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego  
Audytor Wewnętrzny - Pan Paweł Giszko
   
Zespół ds Ochrony Praw Człowieka  
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
   
Zespół ds. Inwentaryzacji  
Koordynator Zespołu - Pani Jolanta Niewiara
   
   
Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu:  
Komendant Miejski Policji - insp. Maciej Januszkiewicz
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - nadkom. Karol Pawłowski
Zastępca Komendanta Miejskiego - mł. insp. Przemysław Kozioł
   
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze:  
Komendant Miejski - mł. insp. Bogumił Kotowski
I Zastępca Komendanta Miejskiego - mł. insp. Michał Klejnowski
Zastępca Komendanta Miejskiego - podinsp. Jarosław Baran
   
Komenda Miejska Policji w Legnicy:  
Komendant Miejski - insp. Leszek Zagórski
p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkom. Zbigniew Kopij
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego - podinsp. Artur Szymański
   
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu  
Komendant Miejski - kom. Krzysztof Lewandowski
I  Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkom. Rafał Siczek
Zastępca Komendanta Miejskiego - podinsp. Mariusz Kucharczyk
   
Komendanci Powiatowi Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu  
Komendant Powiatowy - insp. Norbert Kurenda
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Jarosław Burdzy
   
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Przemysław Marut
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Monika Kudła-Myślicka
   
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie  
p.o. Komendant Powiatowy -  mł. insp. Krzysztof Płaskonka
p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Grzegorz Niewiada
   
Komenda Powiatowa Policji w Górze  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Jacek Gregor
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Daniel Panek
   
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze  
Komendant Powiatowy - insp. Andrzej Błaszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Bujak
   
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze  
Komendant Powiatowy - insp. Janusz Cygal
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Tomasz Kościcki
   
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Ryszard Mazurkiewicz
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Wysocki
Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Krzysztof Jurczyk
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu  
Komendant Powiatowy - nadkom. Przemysław Rudzik
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Piotr Pietrykowski
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie  
Komendant Powiatowy - podinsp. Joanna Cichla
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Andrzej Barna
Zastępca Komendanta Powiatowego - podkom. Artur Ciupka
   
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim  
Komendant Powiatowy - kom. Wojciech Czafurski
p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Marek Zabiegała
   
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu  
Komendant Powiatowy - insp. Arkadiusz Sworowski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Wróblewski
   
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Robert Froń
p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Grzegorz Krawczyk
   
Komenda Powiatowa Policji w Oławie  
p.o. Komendant Powiatowy - nadkom. Artur Dobrowolski
p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Styczeń
   
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Waldemar Cichocki
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Tomasz Jagielski
   
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie  
p.o. Komendant Powiatowy - podinsp. Alicja Zabłocka
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podkom. Grzegorz Maciąg
   
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej  
Komendant Powiatowy - podinsp. Dariusz Smoliński
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Dariusz Matuszczyk
   
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Andrzej Dobies
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Jarosław Nowaczyk
Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Adam Pilch
   
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Artur Starmach
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Katarzyna Winter
   
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie  
p.o. Komendant Powiatowy - podinsp. Przemysław Laskowski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - insp. Adam Jędryszczak
   
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich  
Komendant Powiatowy - nadkom. Stanisław Cenarski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Jacek Bednarski
   
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Janusz Lipski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Adam Łachacz
Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Antoni Owsiak
   
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi  
Komendant Powiatowy - insp. Jacek Bandyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Seweryn Baranowski
   
   

Metryczka

Data wytworzenia 16.11.2018
Data publikacji 19.11.2018
Data modyfikacji 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Żak
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry