KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

inspektor Dariusz Wesołowski

 

Urodzony w 1974 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim.

Przebieg służby:

 • od 16 sierpnia 1994 r. - pełnił służbę w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, a następnie w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1997 r. - starszy policjant Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1999 r. - starszy policjant, referent, a następnie specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu;
 • od 01 czerwca 2002 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu  Policji II w Zabrzu;
 • od 10 lipca 2008 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
 • od 27 lutego 2012 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, a następnie od 23 maja 2012 r. Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
 • od 13 czerwca 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 20 lutego 2020 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
 • od 22 czerwca 2020 r. - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2009 r.;
 • Honorowa Odznaka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach - 2010 r.;
 • Brązowy Medal "Za Długoletnią Służbę” - 2012 r.;
 • Medal XXV- lecia NSZZP - 2015 r.;
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2016 r.;
 • Krzyż Niepodległości kl. II - 2018 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2020 r.
 • Brązowa Odznaka "Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” - 2020 r.
 • Złoty Medal "Za Zasługi dla LOK" - 2020 r.
 • Odznaka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - 2020 r. 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

inspektor Krzysztof Noculak 

 

Urodzony w 1974 r. Służbę w Policji pełni od 16.05.1995 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia.

Przebieg służby:

 • od 16 maja 1995 r. - przyjęty do służby w Kompanii Prewencji, następnie policjant, starszy policjant i referent w Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu;
 • od 01 lipca 2001 r. - specjalista Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
 • od 01 czerwca 2007 r. - ekspert Sekcji Operacji Policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
 • od 01 lutego 2011 r. - ekspert Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
 • od 01 stycznia 2013 r. - Kierownik Sekcji Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
 • od 01 maja 2016 r. - Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu;
 • od 01 lutego 2017 r. - Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
 • od 11 marca 2020 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 1 kwietnia 2020 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 24 lipca 2020 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2011 r.;
 • Brązowy "Krzyż Zasługi” - 2017 r.
 • Srebrna odznaka honorowa "Zasłuzony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" - 2019 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2020 r.
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę" - 2020 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

młodszy inspektor Mariusz Bużdygan

 

Urodzony w 1973 r. Służbę w Policji pełni od 21 lutego 2000 roku. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów wyższych uczelni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

 • od 21 lutego 2000 r. - pełnił służbę w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 stycznia 2001 r. – starszy aplikant, a następnie referent  Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 listopada 2003 r. – detektyw w Zespole do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2004 r. – specjalista w Referacie do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2006 r. – specjalista w Zespole Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 kwietnia 2010 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 czerwca 2011 r. - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca  2014 r.I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie;
 • od 19 stycznia 2016 r.p.o. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 10 sierpnia 2016 r. - Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 01 kwietnia 2020 r.p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych;
 • od 01 lipca 2020 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2013 r.;
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2017 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę" - 2020 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny


.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

młodszy inspektor Robert Frąckowiak

 

Urodzony w 1970 r. Służbę w Policji pełni od 01.07.1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu o specjalizacji Rachunkowość Finansowa oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalizacji Finanse Publiczne i Podatki.
 

Przebieg służby:

 • od 01 lipca 1991 r. - przyjęty do służby w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym, następnie dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych IV w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Poznań Grunwald;
 • od 01 lutego 2002 r. - referent , a następnie specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 lipca 2006 r. - specjalista, a następnie ekspert Wydziału Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;
 • od 04 maja 2009 r. - ekspert Zespołu Kontroli Finansowo - Gospodarczej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 grudnia 2014 r. - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 01 czerwca 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę” - 2013 r.;
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2015 r.
 • Brązowy Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego - 2015 r.
 • Medal 30-Lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant - 2020 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion logistyki.Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wydział Kryminalny
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Marcin Kuras
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkomisarz Krzysztof  Pałys

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Marcin Staniewski

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową
Naczelnik Wydziału - komisarz Rafał Adamczyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Paweł Nowicki

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Robert Dobroć
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Monika Wojtasińska

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Grzegorz Marszałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Grzegorz Pancewicz

Wydział do walki z Cyberprzestępczością
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Ryszard Piotrowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkomisarz Urszula Cygankiewicz

Wydział do walki z Korupcją
p.o. Naczelnik Wydziału - komisarz Jarosław Traczyk
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Jacek Kusicielek

Wydział Wywiadu Kryminalnego
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Maciej Wiśniewski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Paweł Noculak

Wydział Techniki Operacyjnej
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Krzysztof Pola
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Justyna Kowalczyk                                            

Laboratorium Kryminalistyczne
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Ewa Tuszyńska
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Krzysztof Koloch

Wydział Prewencji
Naczelnik Wydziału - podinspektor Paweł Adamczak
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Sylwester Rudziec

Wydział Konwojowy
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Zbigniew Czarnik

Wydział Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Artur Pawlik
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Piotr Wiśniewski

Sztab Policji
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Rafał Rasz
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Piotr Przybyłek

Wydział Postępowań Administracyjnych
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Wojciech Jurzyk
Zastępca Naczelnika Wydziału -

Wydział Prezydialny
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Adam Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Agnieszka Świniarska

Wydział Kontroli
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Adam Hajdas
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Beata Sornat

Wydział Kadr
p.o. Naczelnik Wydziału - podinspektor Sylwia Bryl
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Krzysztof Wołowiec

Wydział Finansów
Naczelnik Wydziału - Aleksandra Gamoń
Zastępca Głównego Księgowego - Barbara Czerniejewska   
Zastępca Naczelnika Wydziału - Katarzyna Szymańska                 

Wydział Zaopatrzenia
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Włodzimierz Szydłowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - Agnieszka Chołodecka

Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Tomasz Jędrzejowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Dariusz Antoniszyn
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Robert Szady

Wydział Transportu
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Artur Babieno
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Maciej Bugiel

Wydział Teleinformatyki
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Grzegorz Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Rafał Krężałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkomisarz Paweł Janiak

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Eliza Ściborska

Wydział Doboru i Szkolenia
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Joanna Markiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Anna Głazowska

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Zbigniew Łydka
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Ewa Hrycaj

Komisariaty Specjalistyczne

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
Komendant Komisariatu - nadkomisarz Marcin Wodziński

Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu
Komendant Komisariatu - podinspektor Mariusz Biliński

Jednostki podległe KWP  we Wrocławiu

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
Dowódca Oddziału - młodszy inspektor Remigiusz Sawicki
Zastępca Dowódcy - podinspektor Sławomir Krzysztofik
Zastępca Dowódcy - komisarz Daniel Czarnecki

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
Dowódca Pododdziału - młodszy inspektor Waldemar Okręglicki
Zastępca Dowódcy Pododdziału - nadkomisarz Mariusz Łyżwa

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu
Dowódca Pododdziału - młodszy inspektor Wojciech Żmija
Zastępca Dowódcy Pododdziału - komisarz Bogdan Serniak

Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu

Zespół Prawny
Radca Prawny - Sławomir Świerczyński
Radca Prawny - młodszy inspektor Renata Radomska
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
Radca Prawny - Magdalena Szydłowska

Zespół Prasowy
Rzecznik Prasowy - nadkomisarz Kamil Rynkiewicz

Sekcja Psychologów
Kierownik - nadkomisarz Tomasz Kozubek

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Ekspert - podinspektor Magdalena Nowicka

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny - Paweł Giszko

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji -
Ekspert - komisarz Bartłomiej Majchrzak

Zespół ds. Inwentaryzacji
Koordynator Zespołu - Jolanta Niewiara

Komendy Miejskie Policji województwa dolnośląskiego

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji - inspektor Maciej Januszkiewicz
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - nadkomisarz Karol Pawłowski
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - młodszy inspektor Przemysław Kozioł

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
p.o. Komendant Miejski Policji - inspektor Leszek Zagórski
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - młodszy inspektor Jarosław Baran
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - nadkomisarz Bartłomiej Kamzel

Komenda Miejska Policji w Legnicy
p.o. Komendant Miejski Policji - podinspektor Zbigniew Kopij
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Artur Szymański
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - komisarz Robert Bator

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komendant Miejski Policji - komisarz Krzysztof Lewandowski
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - młodszy inspektor Mariusz Kucharczyk
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Arkadiusz Wojnowski

Komendy Powiatowe Policji województwa dolnośląskiego

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Norbert Kurenda
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Jarosław Burdzy

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Przemysław Marut
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Monika Kudła-Myślicka

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Krzysztof Płaskonka
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Grzegorz Niewiada

Komenda Powiatowa Policji w Górze
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Jacek Gregor
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Daniel Panek

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
p.o. Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Adam Pilch
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Artur Bujak

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Janusz Cygal
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Tomasz Kościcki

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
p.o. Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Rafał Siczek
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Jacek Wysocki
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Krzysztof Jurczyk

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
p.o. Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Piotr Pietrykowski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji -

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Joanna Cichla
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Artur Ciupka
p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Marek Szczepański

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
p.o. Komendant Powiatowy Policji - inspektor Jacek Bandyk
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Marek Zabiegała

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
p.o. Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Marek Sroczyński
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Janusz Miś

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Robert Froń
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Grzegorz Krawczyk

Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Artur Dobrowolski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Jacek Styczeń

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Waldemar Cichocki
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Tomasz Jagielski

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Alicja Zabłocka
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podkomisarz Grzegorz Maciąg

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komendant Powiatowy Policji -  podinspektor Dariusz Smoliński
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Piotr Marcinów (od 23 .01.2021)

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Andrzej Dobies
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Jarosław Nowaczyk
p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Przemysław Siwiak

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
Komendant Powiatowy Policji -  młodszy inspektor Artur Starmach
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Piotr Huzar

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Przemysław Laskowski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - inspektor Adam Jędryszczak

Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Stanisław Cenarski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Jacek Bednarski

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
p.o. Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Andrzej Barna
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Adam Łachacz
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Antoni Owsiak

Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
p.o. Komendant Powiatowy Policji - inspektor Bogumił Kotowski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Seweryn Baranowski


Metryczka

Data wytworzenia : 16.11.2018
Data publikacji : 19.11.2018
Data modyfikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Żak
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry