KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

nadinspektor Dariusz Wesołowski

Urodzony w 1974 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA).

Przebieg służby:

 • od 16 sierpnia 1994 r. - pełnił służbę w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, a następnie w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1997 r. - starszy policjant Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1999 r. - starszy policjant, referent, a następnie specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu;
 • od 01 czerwca 2002 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu  Policji II w Zabrzu;
 • od 10 lipca 2008 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
 • od 27 lutego 2012 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, a następnie od 23 maja 2012 r. Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
 • od 13 czerwca 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 20 lutego 2020 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
 • od 22 czerwca 2020 r. - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2009 r.;
 • Honorowa Odznaka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach - 2010 r.;
 • Brązowy Medal "Za Długoletnią Służbę” - 2012 r.;
 • Medal XXV- lecia NSZZP - 2015 r.;
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2016 r.;
 • Krzyż Niepodległości kl. II - 2018 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2020 r.
 • Brązowa Odznaka "Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” - 2020 r.
 • Złoty Medal "Za Zasługi dla LOK" - 2020 r.
 • Odznaka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - 2020 r. 
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej - 2020 r.
 • Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - 2021 r.
 • Odznaka Pamiątkowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu - 2021 r.
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 2021 r.
 • Odznaczenie Pamiątkowe "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" - 2021 r.
 • Złoty Medal "Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" - 2022 r.
 • Srebrny Medal Okolicznościowy "Za Wyróżniającą się Działalność Statutową IPA" - 2022 r.

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

inspektor Robert Frąckowiak

Urodzony w 1970 r. Służbę w Policji pełni od 01.07.1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu o specjalizacji Rachunkowość Finansowa oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalizacji Finanse Publiczne i Podatki.
 

Przebieg służby:

 • od 01 lipca 1991 r. - przyjęty do służby w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym, następnie dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych IV w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Poznań Grunwald;
 • od 01 lutego 2002 r. - referent , a następnie specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 lipca 2006 r. - specjalista, a następnie ekspert Wydziału Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;
 • od 04 maja 2009 r. - ekspert Zespołu Kontroli Finansowo - Gospodarczej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 grudnia 2014 r. - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 01 czerwca 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 17 grudnia 2021 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 • od 01 lutego 2022 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę” - 2013 r.;
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2015 r.
 • Brązowy Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego - 2015 r.
 • Medal 30-Lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant - 2020 r.
 • Złoty Medal "XL-Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" - 2021 r.
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 2021 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion logistyki.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

inspektor Mariusz Bużdygan

Urodzony w 1973 r. Służbę w Policji pełni od 21 lutego 2000 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów wyższych uczelni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

 • od 21 lutego 2000 r. - pełnił służbę w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 stycznia 2001 r. – starszy aplikant, a następnie referent  Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 listopada 2003 r. – detektyw w Zespole do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2004 r. – specjalista w Referacie do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2006 r. – specjalista w Zespole Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 kwietnia 2010 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 czerwca 2011 r. - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca  2014 r.I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie;
 • od 19 stycznia 2016 r.p.o. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 10 sierpnia 2016 r. - Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 01 kwietnia 2020 r.p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych;
 • od 01 lipca 2020 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2013 r.;
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2017 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę" - 2020 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

 


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

inspektor Norbert Kurenda

Urodzony w 1975 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.

Przebieg służby:

 • od 14 sierpnia 1994 r. – przyjęty do służby jako aplikant Plutonu Pogotowia Policyjnego Patrolowania i Konwojów Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 sierpnia 1996 r. – policjant Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 maja 1999 r. – młodszy asystent Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 grudnia 2000 r. – referent Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 września 2001 r. – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 16 maja 2004 r.– Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 marca 2005 r. – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 czerwca 2006 r. – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 lutego 2008 r. – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu;
 • od 10 czerwca 2016 r. – p.o. Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu;
 • od 20 października 2016 r. –  Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu  ;
 • od 04 stycznia 2019 r.– p.o. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 01 lutego 2019 r. – Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 07 lutego 2023 r. – p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 08 marca 2023 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2010 r.
 • Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” – 2012 r.
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2017 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.


 


Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wydział Kryminalny
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Justyna Kowalczyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Krzysztof  Pałys

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Marcin Staniewski

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Rafał Adamczyk
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Karol Kusztelak

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Robert Dobroć
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Monika Wojtasińska

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Grzegorz Marszałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Grzegorz Pancewicz

Wydział do walki z Korupcją
p.o. Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Jacek Kusicielek
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Anna Pinkosz

Wydział Wywiadu Kryminalnego
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Paweł Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Dobrawa Boruta

Wydział Techniki Operacyjnej
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Izabella Dobrowolska
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Klaudiusz Małecki

Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową
Naczelnik Wydziału - komisarz Tomasz Rokicki  

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób
p.o. Naczelnik Wydziału - podinspektor Paweł Nowicki
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - podkomisarz Tomasz Tomaszewski                               

Laboratorium Kryminalistyczne
Naczelnik Wydziału - podinspektor Ewa Tuszyńska
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Paweł Berłowski

Wydział Prewencji
Naczelnik Wydziału - podinspektor Paweł Adamczak
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkomisarz Kamil Drogoń

Wydział Konwojowy
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Zbigniew Czarnik

Wydział Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Tomasz Kopta
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Piotr Wiśniewski

Sztab Policji
Naczelnik Wydziału - podinspektor Rafał Rasz
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Magdalena Sączawa

Wydział Postępowań Administracyjnych
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Wojciech Jurzyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Mariusz Ptaszek

Wydział Prezydialny
Naczelnik Wydziału - komisarz Arkadiusz Majcherek
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Mariusz Modelski

Wydział Kontroli
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Beata Sornat
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Wojciech Sienkiewicz

Wydział Kadr
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Sylwia Bryl
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Krzysztof Wołowiec

Wydział Finansów
Naczelnik Wydziału - Aleksandra Gamoń
Zastępca Głównego Księgowego - Barbara Czerniejewska   
Zastępca Naczelnika Wydziału - Katarzyna Szymańska                 

Wydział Zaopatrzenia
p.o. Naczelnik Wydziału - Agnieszka Chołodecka
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Justyna Stępień

Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Robert Szady
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Kamil Rynkiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - Marta Zajda

Wydział Transportu
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Włodzimierz Szydłowski
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - młodszy inspektor Dariusz Antoniszyn

Wydział Teleinformatyki
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Grzegorz Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Rafał Krężałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Paweł Janiak

Wydział Doboru i Szkolenia
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Joanna Markiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Anna Głazowska

Wydział Bezpieczeństwa Informacji
Naczelnik Wydziału - komisarz Robert Gromadziński
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Andrzej Krakowiak

Komisariaty Specjalistyczne

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
Komendant Komisariatu - podkomisarz Milena Szymańska

Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu
Komendant Komisariatu - podinspektor Mariusz Biliński

Jednostki podległe KWP  we Wrocławiu

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
Dowódca Oddziału - młodszy inspektor Remigiusz Sawicki
Zastępca Dowódcy - młodszy inspektor Sławomir Krzysztofik
Zastępca Dowódcy - nadkomisarz Daniel Czarnecki

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
Dowódca Pododdziału - młodszy inspektor Waldemar Okręglicki
p.o. Zastępca Dowódcy Pododdziału - komisarz Mirosław Nowak

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu
Dowódca Pododdziału - młodszy inspektor Wojciech Żmija
Zastępca Dowódcy Pododdziału - nadkomisarz Bogdan Serniak

Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu

Zespół Prawny
Radca Prawny - Sławomir Świerczyński
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
Radca Prawny - Magdalena Szydłowska
Radca Prawny - nadkomisarz Jerzy Karpeta

Sekcja Prasowa
Kierownik - aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak

Sekcja Psychologów
Kierownik - podinspektor Tomasz Kozubek

Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych
Kierownik - Katarzyna Kosowska

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Kierownik - Małgorzata Rosołowicz

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Ekspert - podinspektor Magdalena Nowicka

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny - Agnieszka Wielgoszewska

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak

Zespół ds. Inwentaryzacji
Koordynator Zespołu - Michał Iskrzycki

Komendy Miejskie Policji województwa dolnośląskiego

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji - podinspektor Rafał Siczek
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Oktawiusz Cieślik
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Sławomir Wołk

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Komendant Miejski Policji - inspektor Leszek Zagórski
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Bartłomiej Kamzel
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - nadkomisarz Ryszard Figura

Komenda Miejska Policji w Legnicy
Komendant Miejski Policji - podinspektor Zbigniew Kopij
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - komisarz Kamil Piasecki
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Anna Farmas-Czerwińska

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komendant Miejski Policji - nadkomisarz Krzysztof Lewandowski
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - młodszy inspektor Tomasz Kościcki
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - nadkomisarz Janusz Kozendra

Komendy Powiatowe Policji województwa dolnośląskiego

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
p.o. Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Tomasz Jagielski
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Artur Ciupka

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Monika Kudła-Myślicka
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Piotr Jaros

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
p.o. Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Grzegorz Niewiada
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Łukasz Rachwalski

Komenda Powiatowa Policji w Górze
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Jacek Gregor
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Artur Gajowy

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Artur Bujak
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Sylwester Rudziec

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Adam Pilch
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Mariusz Rusiecki

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Tomasz Ociepa
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Piotr Danik
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Marcin Sknera

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Marek Sroczyński
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podkomisarz Dariusz Ślęzak

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Joanna Cichla
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Marek Szczepański
p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Mirosław Juzak

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Jarosław Baran
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Wojciech Pawluk

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Mariusz Tański
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Janusz Miś

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Robert Froń
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Grzegorz Krawczyk

Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Artur Dobrowolski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Wojciech Maćkowski

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Waldemar Cichocki
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Julia Kurek

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Przemysław Marut
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Marcin Karpiński

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komendant Powiatowy Policji -  młodszy inspektor Dariusz Smoliński
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Marcin Wodziński

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Andrzej Dobies
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Przemysław Siwiak
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Piotr Staniewski

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
Komendant Powiatowy Policji - komisarz Grzegorz Maciąg
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Daniel Panek

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
p.o. Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Piotr Huzar
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - inspektor Adam Jędryszczak

Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Piotr Wajda
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Jacek Bednarski

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Jarosław Burdzy
p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Arkadiusz Stępniewski
p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podkomisarz Sebastian Kubiak

Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Seweryn Baranowski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Piotr Marcinów


Metryczka

Data wytworzenia : 16.11.2018
Data publikacji : 19.11.2018
Data modyfikacji : 20.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Żak
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry