KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI: - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
Kierownictwo:  
   
 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu  
nadinspektor  Tomasz Trawiński  

 


 

 
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Piotr Leciejewski  

 


 

 
 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Dariusz Wesołowski  

 


 

 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
podinspektor Robert Frąckowiak  
   

 


 

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:  
Wydział Kryminalny  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marcin Kuras
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Feluś
   
   
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marcin Staniewski
   
Wydział dw. z Przestęczością Narkotykową  
p.o. Naczelnika Wydziału - kom. Rafał Adamczyk
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Paweł Nowicki
   
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Robert Dobroć
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Monika Wojtasińska-Wołk
   
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Grzegorz Marszałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Grzegorz Pancewicz
   
Wydział dw. z Cyberprzestępczością  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Ryszard Piotrowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Urszula Cygankiewicz
   
Wydział dw. z Korupcją  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Anna Jakubowska
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Paweł Mucha
   
Wydział Wywiadu Kryminalnego  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Maciej Wiśniewski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Paweł Noculak
   
Wydział Techniki Operacyjnej  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Dariusz Cybura
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Krzysztof Pola
   
Laboratorium Kryminalistyczne  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Ewa Tuszyńska
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Krzysztof Koloch 
   
Wydział Prewencji  
p.o. Naczelnika Wydziału - nadkom. Paweł Adamczak
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Sylwester Rudziec
   
Wydział Konwojowy  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Zbigniew Czarnik
   
Wydział Ruchu Drogowego  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adrian Klejner
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Piotr Wiśniewski
   
Sztab Policji  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Krzysztof Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Piotr Przybyłek
   
Wydział Postępowań Administracyjnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Jurzyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Marek Szynal
   
Wydział Prezydialny  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adam Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Agnieszka Świniarska
   
Wydział Kontroli  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adam Hajdas
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Beata Sornat
   
Wydział Kadr  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Agnieszka Wesołowska
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Sylwia Bryl
   
Wydział Finansów  
Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału - mł. insp. Anna Jeziak
Zastępca Głównego Księgowego Pani Barbara Czerniejewska
Zastępca Głównego Księgowego - Pani Aleksandra Gamoń
   
Wydział Zaopatrzenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Włodzimierz Szydłowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - Pani Agnieszka Chołodecka
   
Wydział Inwestycji i Remontów  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Tomasz Jędrzejowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Antoniszyn
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Robert Szady
   
Wydział Transportu  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marek Grzesiak
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Maciej Bugiel
   
Wydział Teleinformatyki  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Bogusław Rajczakowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Rafał Krężałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Grzegorz Skrzypek
   
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Eliza Ściborska
   
Wydział Doboru i Szkolenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Joanna Markiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Anna Głazowska
   
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Zbigniew Łydka
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Ewa Hrycaj
   
Komisariaty Specjalistyczne Policji:  
   
Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - mł. insp. Dariusz Boratyn
   
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - podinsp. Mariusz Biliński
   
OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPKP we Wrocławiu:  
   
Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu  
Dowódca Oddziału - insp. Andrzej Szymański
Zastępca Dowódcy ds. Służby - podinsp. Remigiusz Sawicki
Zastępca Dowódcy ds. Szkolenia - kom. Daniel Czarnecki
   
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy  
Dowódca Pododdziału - podinsp. Waldemar Okręglicki
p.o. Zastępca Dowódcy Pododdziału - nadkom. Mariusz Łyżwa
   
Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu  
Dowódca Pododdziału - mł. insp. Wojciech Żmija
Zastępca Dowódcy Pododdziału - kom. Bogdan Serniak
   
Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu:  
   
Zespół Prawny  
Radca Prawny - Sławomir Świerczyński
Radca Prawny - mł. insp. Renata Radomska
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
Radca Prawny - Magdalena Szydłowska
   
Sekcja Prasowa  
Kierownik Sekcji - podinsp. Krzysztof Zaporowski
   
Sekcja Psychologów  
Kierownik - nadkom. Tomasz Kozubek
   
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
Ekspert - podinsp. Magdalena Nowicka
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego  
Audytor Wewnętrzny - Pan Paweł Giszko
   
Zespół ds Ochrony Praw Człowieka  
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
   
Zespół ds. Inwentaryzacji  
Koordynator Zespołu - Pani Jolanta Niewiara
   
   
Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu:  
Komendant Miejski Policji - insp. Maciej Januszkiewicz
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - nadkom. Karol Pawłowski
Zastępca Komendanta Miejskiego - mł. insp. Przemysław Kozioł
   
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze:  
p.o. Komendant Miejski - mł. insp. Bogumił Kotowski
I Zastępca Komendanta Miejskiego - mł. insp. Michał Klejnowski
Zastępca Komendanta Miejskiego -
   
Komenda Miejska Policji w Legnicy:  
Komendant Miejski - insp. Leszek Zagórski
I Zastępca Komendanta Miejskiego - podinsp. Przemysław Laskowski
Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkom. Zbigniew Kopij
   
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu  
Komendant Miejski - kom. Krzysztof Lewandowski
p. o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego - nadkom. Rafał Siczek
p. o. Zastępcy Komendanta Miejskiego - nadkom. Dariusz Musielski
   
Komendanci Powiatowi Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu  
Komendant Powiatowy - insp. Norbert Kurenda
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Jarosław Burdzy
   
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Przemysław Marut
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Monika Kudła-Myślicka
   
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Mariusz Bużdygan
I Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Krzysztof Płaskonka
   
Komenda Powiatowa Policji w Górze  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Jacek Gregor
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Daniel Panek
   
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze  
Komendant Powiatowy - insp. Andrzej Błaszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Bujak
   
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze  
Komendant Powiatowy - insp. Janusz Cygal
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Tomasz Kościcki
   
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Ryszard Mazurkiewicz
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Wysocki
Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Krzysztof Jurczyk
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu  
Komendant Powiatowy - nadkom. Przemysław Rudzik
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Piotr Pietrykowski
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie  
Komendant Powiatowy - podinsp. Joanna Cichla
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Andrzej Barna
Zastępca Komendanta Powiatowego - podkom. Artur Ciupka
   
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim  
Komendant Powiatowy - insp. Robert Miras
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Wojciech Czafurski
   
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu  
Komendant Powiatowy - insp. Arkadiusz Sworowski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Wróblewski
   
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Robert Froń
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Starmach 
   
Komenda Powiatowa Policji w Oławie  
Komendant Powiatowy - nadkom. Paweł Urbańczyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Sławomir Tracz
   
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Waldemar Cichocki
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Tomasz Jagielski
   
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie  
Komendant Powiatowy - kom. Łukasz Strożek
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podkom. Grzegorz Maciąg
   
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej  
Komendant Powiatowy - podinsp. Dariusz Smoliński
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Dariusz Matuszczyk
   
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Andrzej Dobies
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Jarosław Nowaczyk
Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Adam Pilch
   
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy  
Komendant Powiatowy - insp. Adam Jędryszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Katarzyna Winter
   
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Mariusz Haryk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Waldemar Piekarski
   
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich  
Komendant Powiatowy - nadkom. Stanisław Cenarski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Jacek Bednarski
   
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Janusz Lipski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Adam Łachacz
Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Antoni Owsiak
   
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi  
Komendant Powiatowy - insp. Jacek Bandyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Seweryn Baranowski
   
   

Metryczka

Data wytworzenia 16.11.2018
Data publikacji 19.11.2018
Data modyfikacji 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karol Wiśniowski
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry