KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI: - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
Kierownictwo:  
   
 
                    Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu  
                              inspektor  Arkadiusz Golanowski  

 


 

   
 
  Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
                                  inspektor Krzysztof Niziołek  

 


 

 
                Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  
                              inspektor Piotr Leciejewski  
   
 
                Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  
                              inspektor Andrzej Łuczyszyn  
   

 


 

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:  
Wydział Kryminalny  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Jacek Janik
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Dariusz Feluś
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Karol Pawłowski
   
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marcin Staniewski
   
Wydział dw. z Przestęczością Narkotykową  
Naczelnik Wydziału nadkom. Sławomir Wajda 
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Marcin Smela
   
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Gabriela Broszko
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Marek Noga
   
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Robert Jaworski
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Grzegorz Marszałek
   
Wydział dw. z Cyberprzestępczością  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Ryszard Piotrowski
   
Wydział dw. z Korupcją  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Anna Bugla
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Paweł Mucha
   
Wydział Wywiadu Kryminalnego  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Paweł Klimek
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Paweł Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Maciej Wiśniewski
   
Wydział Techniki Operacyjnej  
Naczelnik Wydziału podinsp. Dariusz Cybura
Zastępca Naczelnika Wydziału podkom. Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Krzysztof Pola
   
Laboratorium Kryminalistyczne  
Naczelnik Wydziału mł. insp. dr n med. Radosław Juźwiak
Zastępca Naczelnika Wydziału
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Robert Płoszaj
   
Wydział Prewencji  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Adam Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Matuszczyk
   
Wydział Konwojowy  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Zbigniew Czarnik
   
Wydział Ruchu Drogowego  
Naczelnik Wydziału podinsp. Adrian Klejner
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Piotr Wiśniewski
   
Sztab Policji  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Krzysztof Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Jerzy Cygan
   
Wydział Postępowań Administracyjnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Jurzyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Robert Szady
   
Wydział Prezydialny  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Emil Łabanc
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Małgorzata Ciupińska
   
Wydział Kontroli  
p.o. Naczelnika Wydziału podinsp. Dariusz Pietrzak
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - podinsp. Adam Hajdas
   
Wydział Kadr  
Naczelnik Wydziału kom. Agnieszka Wesołowska
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Anna Jasinowska
   
Wydział Finansów  
Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału mł. insp. Anna Jeziak
Zastępca Głównego Księgowego - Pani Barbara Czerniejewska
Zastępca Głównego Księgowego - Pani Zofia Machalska
   
Wydział Zaopatrzenia  
Naczelnik Wydziału - podinsp. Dariusz Antonowicz
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - Pani Agnieszka Chołodecka
   
Wydział Inwestycji i Remontów  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Tomasz Jędrzejowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Antoniszyn
   
Wydział Transportu  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marek Grzesiak
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Maciej Bugiel
   
Wydział Teleinformatyki  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Andrzej Rachfalski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Bogusław Rajczakowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Wojciech Kałużny
   
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
Naczelnik Wydziału kom. Eliza Ściborska
   
Wydział Doboru i Szkolenia  
Naczelnik Wydziału - podinsp. Joanna Markiewicz
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - podkom. Anna Głazowska
   
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Zbigniew Łydka
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Ewa Hrycaj
   
Komisariaty Specjalistyczne Policji:  
   
Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - mł. insp. Dariusz Boratyn
   
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu  
p.o. Komendanta Komisariatu - podinsp. Mariusz Biliński
   
OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu:  
   
Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu  
Dowódca Oddziału - mł. insp. Andrzej Szymański
Zastępca Dowódcy ds. Szkolenia nadkom. Remigiusz Sawicki
Zastępca Dowódcy ds. Służby - mł. insp. Arkadiusz Małecki
   
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy  
Dowódca Pododdziału nadkom. Dariusz Papiernik
Zastępca Dowódcy Pododdziału - nadkom. Waldemar Okręglicki
   
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu  
Dowódca Pododdziału - podinsp. Robert Otczyk
Zastępca Dowódcy Pododdziału - podinsp. Wojciech Żmija
   
Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu:  
   
Zespół Prawny  
Radca Prawny Sławomir Świerczyński
Radca Prawny mł. insp. Renata Radomska
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
   
Sekcja Prasowa  
Kierownik Sekcji - asp. szt. Paweł Petrykowski
   
Zespół Psychologów  
Ekspert - kom. Tomasz Kozubek
   
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
Ekspert podinsp. Magdalena Nowicka
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego  
Audytor Wewnętrzny - Pan Paweł Giszko
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Ochrony Praw Człowieka  
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
   
Zespół ds. Inwentaryzacji  
Koordynator Zespołu - Pani Jolanta Niewiara
   
   
Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu:  
Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Kokornaczyk
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jerzy Kokot
Zastępca Komendanta Miejskiego - mł. insp. Marek Łukaszczuk
   
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze:  
Komendant Miejski - insp. Zbigniew Markowski
I Zastępca Komendanta Miejskiego podinsp. Michał Klejnowski
Zastępca Komendanta Miejskiego podinsp. Bogumił Kotowski
   
Komenda Miejska Policji w Legnicy:  
Komendant Miejski mł. insp. Leszek Zagórski
p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego - nadkom. Dariusz Smoliński
Zastępca Komendanta Miejskiego nadkom. Przemysław Laskowski
   
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu  
p.o. Komendanta Miejskiego mł. insp. Maciej Januszkiewicz
I Zastępca Komendanta Miejskiego mł. insp. Zbigniew Oryl
Zastępca Komendanta Miejskiego - kom. Rafał Siczek
   
Komendanci Powiatowi Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu  
Komendant Powiatowy podinsp. Dariusz Borski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Ryszard Podbucki 
   
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie  
Komendant Powiatowy insp. Marek Mitraszewski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Przemysław Marut
   
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie  
Komendant Powiatowy podinsp. Mariusz Bużdygan
I Zastępca Komendanta Powiatowego podinsp. Krzysztof Płaskonka
   
Komenda Powiatowa Policji w Górze  
Komendant Powiatowy podkom. Krzysztof Cichla
p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego - nadkom. Jacek Gregor
   
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Andrzej Błaszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Rober Bujak
   
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze  
Komendant Powiatowy mł. insp. Janusz Cygal
I Zastępca Komendanta Powiatowego podinsp. Tomasz Kościcki
   
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku  
Komendant Powiatowy insp. Andrzej Sidorowicz-Radzikowski
I Zastępca Komendanta Powiatwego nadkom. Jacek Wysocki
Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Andrzej Czerniatowicz
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu  
Komendant Powiatowy mł. insp. Norbert Kurenda
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Przemysław Rudzik
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie  
Komendant Powiatowy - insp. Tomasz Gołaski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Sebastian Biały
Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Andrzej Barna
   
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Robert Miras
I Zastępca Komendanta Powiatowego podinsp. Tomasz Szczurowski
   
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Arkadiusz Sworowski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Paweł Krajewski 
   
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy  
Komendant Powiatowy podinsp. Robert Froń
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Artur Starmach 
   
Komenda Powiatowa Policji w Oławie  
Komendant Powiatowy - kom. Paweł Urbańczyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Sławomir Tracz
   
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach  
Komendant Powiatowy podinsp. Waldemar Cichocki
p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego - nadkom. Joanna Cichla
   
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie  
Komendant Powiatowy mł. insp. Marek Pelczar
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Izabela Basztura
   
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej  
Komendant Powiatowy podinsp. Piotr Paduch
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Zdzisław Gwóźdź
   
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy  
Komendant Powiatowy nadkom. Andrzej Dobies
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jarosław Nowaczyk
Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Adam Pilch
   
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy  
Komendant Powiatowy kom. Sławomir Gajewski
I Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Adam Jędryszczak
   
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie  
Komendant Powiatowy - podinsp. Mariusz Haryk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Waldemar Piekarski
   
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich  
Komendant Powiatowy mł. insp. Arkadiusz Szmytkowski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Ryszard Mazurkiewicz
   
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu  
Komendant Powiatowy - podinsp. Jan Doroszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego podinsp. Adam Łachacz
Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Janusz Lipski
   
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi  
Komendant Powiatowy mł. insp. Jacek Bandyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Artur Błoński
   
   

Metryczka

Data wytworzenia 03.04.2017
Data publikacji 03.04.2017
Data modyfikacji 03.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karol Wiśniowski
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry