KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI: - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
Kierownictwo:  
   
 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu  
nadinspektor  Tomasz Trawiński  

 


 

 
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Piotr Leciejewski  

 


 

 
 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Dariusz Wesołowski  

 


 

 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Andrzej Łuczyszyn  
   

 


 

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:  
Wydział Kryminalny  
p.o. Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Feluś
Zastępca Naczelnika Wydziału -
Zastępca Naczelnika Wydziału
   
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marcin Staniewski
   
Wydział dw. z Przestęczością Narkotykową  
Naczelnik Wydziału - podinsp. Sławomir Wajda 
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Marcin Smela
   
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy  
p.o. Naczelnika Wydziału - podinsp. Marek Noga
Zastępca Naczelnika Wydziału -
   
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą  
p.o. Naczelnika Wydziału podinsp. Grzegorz Marszałek
Zastępca Naczelnika Wydziału -
   
Wydział dw. z Cyberprzestępczością  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Ryszard Piotrowski
   
Wydział dw. z Korupcją  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Anna Bugla
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Paweł Mucha
   
Wydział Wywiadu Kryminalnego  
p.o. Naczelnika Wydziału podinsp. Maciej Wiśniewski
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Paweł Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału -
   
Wydział Techniki Operacyjnej  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Dariusz Cybura
Zastępca Naczelnika Wydziału kom. Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Krzysztof Pola
   
Laboratorium Kryminalistyczne  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Robert Płoszaj
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Krzysztof Koloch 
   
Wydział Prewencji  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Adam Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Matuszczyk
   
Wydział Konwojowy  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Zbigniew Czarnik
   
Wydział Ruchu Drogowego  
Naczelnik Wydziału podinsp. Adrian Klejner
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Piotr Wiśniewski
   
Sztab Policji  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Krzysztof Noculak
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - nadkom. Piotr Przybyłek
   
Wydział Postępowań Administracyjnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Jurzyk
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - podinsp. Włodzimierz Szydłowski
   
Wydział Prezydialny  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Emil Łabanc
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Małgorzata Ciupińska
   
Wydział Kontroli  
Naczelnik Wydziału podinsp. Adam Hajdas
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - podinsp. Beata Sornat
   
Wydział Kadr  
Naczelnik Wydziału kom. Agnieszka Wesołowska
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - podinsp. Sylwia Bryl
   
Wydział Finansów  
Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału mł. insp. Anna Jeziak
Zastępca Głównego Księgowego - Pani Barbara Czerniejewska
p.o. Zastępcy Głównego Księgowego - Pani Aleksandra Gamoń
   
Wydział Zaopatrzenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Dariusz Antonowicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - Pani Agnieszka Chołodecka
   
Wydział Inwestycji i Remontów  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Tomasz Jędrzejowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Antoniszyn
Zastępca Naczelnika Wydziału podinsp. Robert Szady
   
Wydział Transportu  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marek Grzesiak
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Maciej Bugiel
   
Wydział Teleinformatyki  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Andrzej Rachfalski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Bogusław Rajczakowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Wojciech Kałużny
   
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
Naczelnik Wydziału nadkom. Eliza Ściborska
   
Wydział Doboru i Szkolenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Joanna Markiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Anna Głazowska
   
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
Naczelnik Wydziału mł. insp. Zbigniew Łydka
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Ewa Hrycaj
   
Komisariaty Specjalistyczne Policji:  
   
Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - mł. insp. Dariusz Boratyn
   
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - podinsp. Mariusz Biliński
   
OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu:  
   
Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu  
Dowódca Oddziału - insp. Andrzej Szymański
Zastępca Dowódcy ds. Służby podinsp. Remigiusz Sawicki
Zastępca Dowódcy ds. Szkolenia kom. Daniel Czarnecki
   
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy  
p.o. Dowódcy Pododdziału nadkom. Waldemar Okręglicki
p.o. Zastępcy Dowódcy Pododdziału mł. insp. Zdzisław Gwóźdź
   
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu  
p.o. Dowódcy Pododdziału - podinsp. Wojciech Żmija
Zastępca Dowódcy Pododdziału
   
Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu:  
   
Zespół Prawny  
Radca Prawny Sławomir Świerczyński
Radca Prawny mł. insp. Renata Radomska
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
Radca Prawny - Magdalena Szydłowska
   
Sekcja Prasowa  
Kierownik Sekcji - asp. szt. Paweł Petrykowski
   
Zespół Psychologów  
Ekspert - kom. Tomasz Kozubek
   
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
Ekspert podinsp. Magdalena Nowicka
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego  
Audytor Wewnętrzny - Pan Paweł Giszko
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Ochrony Praw Człowieka  
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
   
Zespół ds. Inwentaryzacji  
Koordynator Zespołu - Pani Jolanta Niewiara
   
   
Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu:  
p.o. Komendanta Miejskiego Policji - mł. insp. Jacek Taboł
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
Zastępca Komendanta Miejskiego kom. Karol Pawłowski
   
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze:  
Komendant Miejski - insp. Zbigniew Markowski
I Zastępca Komendanta Miejskiego mł. insp. Michał Klejnowski
Zastępca Komendanta Miejskiego mł. insp. Bogumił Kotowski
   
Komenda Miejska Policji w Legnicy:  
Komendant Miejski insp. Leszek Zagórski
I Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkom. Przemysław Laskowski
Zastępca Komendanta Miejskiego nadkom. Dariusz Smoliński
   
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu  
Komendant Miejski mł. insp. Maciej Januszkiewicz
I Zastępca Komendanta Miejskiego -
Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkom. Rafał Siczek
   
Komendanci Powiatowi Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Dariusz Borski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Ryszard Podbucki 
   
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie  
Komendant Powiatowy podinsp. Przemysław Marut
p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego -
   
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie  
Komendant Powiatowy podinsp. Mariusz Bużdygan
I Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Krzysztof Płaskonka
   
Komenda Powiatowa Policji w Górze  
Komendant Powiatowy kom. Krzysztof Cichla
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Gregor
   
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Andrzej Błaszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Bujak
   
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze  
Komendant Powiatowy insp. Janusz Cygal
I Zastępca Komendanta Powiatowego podinsp. Tomasz Kościcki
   
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku  
p.o. Komendanta Powiatowego podinsp. Jacek Wysocki
I Zastępca Komendanta Powiatowego  
Zastępca Komendanta Powiatowego -
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu  
Komendant Powiatowy mł. insp. Norbert Kurenda
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Przemysław Rudzik
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie  
Komendant Powiatowy - insp. Tomasz Gołaski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Sebastian Biały
Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Andrzej Barna
   
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim  
Komendant Powiatowy - insp. Robert Miras
I Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Tomasz Szczurowski
   
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu  
Komendant Powiatowy - insp. Arkadiusz Sworowski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Paweł Krajewski 
   
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy  
Komendant Powiatowy mł. insp. Robert Froń
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Starmach 
   
Komenda Powiatowa Policji w Oławie  
Komendant Powiatowy - nadkom. Paweł Urbańczyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Sławomir Tracz
   
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach  
Komendant Powiatowy podinsp. Waldemar Cichocki
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Joanna Cichla
   
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie  
Komendant Powiatowy insp. Marek Pelczar
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Izabela Basztura
   
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej  
Komendant Powiatowy mł. insp. Piotr Paduch
I Zastępca Komendanta Powiatowego
   
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy  
Komendant Powiatowy podinsp. Andrzej Dobies
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Jarosław Nowaczyk
Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Adam Pilch
   
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy  
p.o. Komendanta Powiatowego mł. insp. Adam Jędryszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego -
   
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Mariusz Haryk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Waldemar Piekarski
   
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich  
p.o. Komendanta Powiatowego podinsp. Ryszard Mazurkiewicz
I Zastępca Komendanta Powiatowego
   
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu  
p.o. Komendanta Powiatowego - mł. insp. Janusz Lipski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Adam Łachacz
Zastępca Komendanta Powiatowego
   
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi  
Komendant Powiatowy mł. insp. Jacek Bandyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego mł. insp. Artur Błoński
   
   

Metryczka

Data wytworzenia 22.02.2018
Data publikacji 22.02.2018
Data modyfikacji 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Karol Wiśniowski
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry