KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI: - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
Kierownictwo:  
   
 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu  
nadinspektor  Tomasz Trawiński  

 


 

 
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Piotr Leciejewski  

 


 

 
 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Dariusz Wesołowski  

 


 

 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
inspektor Andrzej Łuczyszyn  
   

 


 

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:  
Wydział Kryminalny  
p.o. Naczelnika Wydziału - podinsp. Marcin Kuras
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Feluś
   
   
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marcin Staniewski
   
Wydział dw. z Przestęczością Narkotykową  
Naczelnik Wydziału - podinsp. Marcin Smela
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Rafał Adamczyk
   
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy  
Naczelnik Wydziału - podinsp. Robert Dobroć
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Monika Wojtasińska-Wołk
   
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Grzegorz Marszałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Grzegorz Pancewicz
   
Wydział dw. z Cyberprzestępczością  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Ryszard Piotrowski
   
Wydział dw. z Korupcją  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Anna Bugla
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Paweł Mucha
   
Wydział Wywiadu Kryminalnego  
Naczelnik Wydziału podinsp. Maciej Wiśniewski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Paweł Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału -
   
Wydział Techniki Operacyjnej  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Dariusz Cybura
Zastępca Naczelnika Wydziału kom. Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Krzysztof Pola
   
Laboratorium Kryminalistyczne  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Robert Płoszaj
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Krzysztof Koloch 
   
Wydział Prewencji  
p.o. Naczelnika Wydziału - nadkom. Paweł Adamczak
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału - podkom. Sylwester Rudziec
   
Wydział Konwojowy  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - kom. Zbigniew Czarnik
   
Wydział Ruchu Drogowego  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adrian Klejner
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Piotr Wiśniewski
   
Sztab Policji  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Krzysztof Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkom. Piotr Przybyłek
   
Wydział Postępowań Administracyjnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Jurzyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Włodzimierz Szydłowski
   
Wydział Prezydialny  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adam Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Małgorzata Ciupińska
   
Wydział Kontroli  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Adam Hajdas
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Beata Sornat
   
Wydział Kadr  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Agnieszka Wesołowska
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Sylwia Bryl
   
Wydział Finansów  
Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału - mł. insp. Anna Jeziak
Zastępca Głównego Księgowego - Pani Barbara Czerniejewska
Zastępca Głównego Księgowego - Pani Aleksandra Gamoń
   
Wydział Zaopatrzenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Dariusz Antonowicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - Pani Agnieszka Chołodecka
   
Wydział Inwestycji i Remontów  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Tomasz Jędrzejowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Dariusz Antoniszyn
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Robert Szady
   
Wydział Transportu  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Marek Grzesiak
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Maciej Bugiel
   
Wydział Teleinformatyki  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Wojciech Kałużny
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Bogusław Rajczakowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Grzegorz Skrzypek
   
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych  
Naczelnik Wydziału - nadkom. Eliza Ściborska
   
Wydział Doboru i Szkolenia  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Joanna Markiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkom. Anna Głazowska
   
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
Naczelnik Wydziału - mł. insp. Zbigniew Łydka
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. Ewa Hrycaj
   
Komisariaty Specjalistyczne Policji:  
   
Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - mł. insp. Dariusz Boratyn
   
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu  
Komendant Komisariatu - podinsp. Mariusz Biliński
   
OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu:  
   
Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu  
Dowódca Oddziału - insp. Andrzej Szymański
Zastępca Dowódcy ds. Służby - podinsp. Remigiusz Sawicki
Zastępca Dowódcy ds. Szkolenia - kom. Daniel Czarnecki
   
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy  
Dowódca Pododdziału - podinsp. Waldemar Okręglicki
Zastępca Dowódcy Pododdziału - kom. Kamil Wasielewski
   
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu  
Dowódca Pododdziału - mł. insp. Wojciech Żmija
Zastępca Dowódcy Pododdziału - kom. Bogdan Serniak
   
Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu:  
   
Zespół Prawny  
Radca Prawny Sławomir Świerczyński
Radca Prawny mł. insp. Renata Radomska
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
Radca Prawny - Magdalena Szydłowska
   
Sekcja Prasowa  
Kierownik Sekcji - asp. szt. Paweł Petrykowski
   
Sekcja Psychologów  
p.o. Kierownik - kom. Tomasz Kozubek
   
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
Ekspert - podinsp. Magdalena Nowicka
   
Jednoosobowe Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego  
Audytor Wewnętrzny - Pan Paweł Giszko
   
Zespół ds Ochrony Praw Człowieka  
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
   
Zespół ds. Inwentaryzacji  
Koordynator Zespołu - Pani Jolanta Niewiara
   
   
Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu:  
Komendant Miejski Policji - insp. Maciej Januszkiewicz
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji -
Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkom. Karol Pawłowski
   
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze:  
Komendant Miejski - insp. Zbigniew Markowski
I Zastępca Komendanta Miejskiego - mł. insp. Michał Klejnowski
Zastępca Komendanta Miejskiego - mł. insp. Bogumił Kotowski
   
Komenda Miejska Policji w Legnicy:  
Komendant Miejski insp. Leszek Zagórski
I Zastępca Komendanta Miejskiego - podinsp. Przemysław Laskowski
Zastępca Komendanta Miejskiego -
   
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu  
p.o. Komendanta Miejskiego - kom. Krzysztof Lewandowski
I Zastępca Komendanta Miejskiego -
Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkom. Rafał Siczek
   
Komendanci Powiatowi Policji woj. dolnośląskiego:  
   
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Dariusz Borski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Ryszard Podbucki 
   
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Przemysław Marut
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Monika Kudła-Myślicka
   
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie  
Komendant Powiatowy - podinsp. Mariusz Bużdygan
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Krzysztof Płaskonka
   
Komenda Powiatowa Policji w Górze  
Komendant Powiatowy kom. Krzysztof Cichla
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Gregor
   
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Andrzej Błaszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Bujak
   
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze  
Komendant Powiatowy insp. Janusz Cygal
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Tomasz Kościcki
   
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku  
p.o. Komendanta Powiatowego - podinsp. Jacek Wysocki
I Zastępca Komendanta Powiatowego  
Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Krzysztof Jurczyk
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu  
Komendant Powiatowy - insp. Norbert Kurenda
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Przemysław Rudzik
   
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie  
Komendant Powiatowy - podinsp. Joanna Cichla
I Zastępca Komendanta Powiatowego -
Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Andrzej Barna
   
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim  
Komendant Powiatowy - insp. Robert Miras
I Zastępca Komendanta Powiatowego  
   
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu  
Komendant Powiatowy - insp. Arkadiusz Sworowski
p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego - kom. Karol Kusztelak
   
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Robert Froń
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Starmach 
   
Komenda Powiatowa Policji w Oławie  
Komendant Powiatowy - nadkom. Paweł Urbańczyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Sławomir Tracz
   
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Waldemar Cichocki
I Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Tomasz Jagielski
   
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie  
p.o. Komendanta Powiatowego - kom. Łukasz Strożek
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Izabela Basztura
   
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej  
Komendant Powiatowy - nadkom. Dariusz Smoliński
I Zastępca Komendanta Powiatowego - podinsp. Dariusz Matuszczyk
   
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy  
Komendant Powiatowy - podinsp. Andrzej Dobies
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Jarosław Nowaczyk
Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Adam Pilch
   
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Adam Jędryszczak
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Katarzyna Winter
   
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie  
Komendant Powiatowy - mł. insp. Mariusz Haryk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Waldemar Piekarski
   
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich  
Komendant Powiatowy podinsp. Ryszard Mazurkiewicz
I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadkom. Stanisław Cenarski
   
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu  
Komendant Powiatowy mł. insp. Janusz Lipski
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Adam Łachacz
Zastępca Komendanta Powiatowego - kom. Antoni Owsiak
   
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi  
Komendant Powiatowy - insp. Jacek Bandyk
I Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. insp. Artur Błoński
   
   

Metryczka

Data publikacji 17.09.2018
Data modyfikacji 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Karol Wiśniowski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry