KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI - Kierownictwo - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

nadinspektor Dariusz Wesołowski

Zdjęcie przedstawiające Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego

Urodzony w 1974 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA) oraz szkolenie w ramach programu Przywództwo i zarządzanie w organach ścigania prowadzone przez HENRY C. LEE COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE AND FORENSIC SCIENCES University of New Haven USA.

Przebieg służby:

 • od 16 sierpnia 1994 r. - pełnił służbę w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, a następnie w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1997 r. - starszy policjant Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1999 r. - starszy policjant, referent, a następnie specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu;
 • od 01 czerwca 2002 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu  Policji II w Zabrzu;
 • od 10 lipca 2008 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
 • od 27 lutego 2012 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, a następnie od 23 maja 2012 r. Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
 • od 13 czerwca 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 20 lutego 2020 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
 • od 22 czerwca 2020 r. - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2009 r.;
 • Honorowa Odznaka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach - 2010 r.;
 • Brązowy Medal "Za Długoletnią Służbę” - 2012 r.;
 • Medal XXV- lecia NSZZP - 2015 r.;
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2016 r.;
 • Krzyż Niepodległości kl. II - 2018 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2020 r.
 • Brązowa Odznaka "Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” - 2020 r.
 • Złoty Medal "Za Zasługi dla LOK" - 2020 r.
 • Odznaka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - 2020 r. 
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej - 2020 r.
 • Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - 2021 r.
 • Odznaka Pamiątkowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu - 2021 r.
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 2021 r.
 • Odznaczenie Pamiątkowe "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" - 2021 r.
 • Złoty Medal "Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" - 2022 r.
 • Srebrny Medal Okolicznościowy "Za Wyróżniającą się Działalność Statutową IPA" - 2022 r.
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 2023 r.
 • Odznaka Pamiątkowa Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu - 2023 r.
 • Odznaczenie "100-LECIA Policji Województwa Śląskiego" Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."  - 2023 r.

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

inspektor Robert Frąckowiak

Zdjęcie przedstawiające Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Roberta Frąckowiaka

Urodzony w 1970 r. Służbę w Policji pełni od 01.07.1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu o specjalizacji Rachunkowość Finansowa oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalizacji Finanse Publiczne i Podatki.
 

Przebieg służby:

 • od 01 lipca 1991 r. - przyjęty do służby w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym, następnie dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych IV w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Poznań Grunwald;
 • od 01 lutego 2002 r. - referent , a następnie specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 lipca 2006 r. - specjalista, a następnie ekspert Wydziału Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;
 • od 04 maja 2009 r. - ekspert Zespołu Kontroli Finansowo - Gospodarczej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 grudnia 2014 r. - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 01 czerwca 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 17 grudnia 2021 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 • od 01 lutego 2022 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę” - 2013 r.;
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2015 r.
 • Brązowy Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego - 2015 r.
 • Medal 30-Lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant - 2020 r.
 • Złoty Medal "XL-Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" - 2021 r.
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 2021 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion logistyki.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

inspektor Mariusz Bużdygan

Zdjęcie przedstawiające Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Mariusza Bużdygana

Urodzony w 1973 r. Służbę w Policji pełni od 21 lutego 2000 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów wyższych uczelni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

 • od 21 lutego 2000 r. - pełnił służbę w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 stycznia 2001 r. – starszy aplikant, a następnie referent  Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 listopada 2003 r. – detektyw w Zespole do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2004 r. – specjalista w Referacie do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2006 r. – specjalista w Zespole Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 kwietnia 2010 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 czerwca 2011 r. - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca  2014 r.I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie;
 • od 19 stycznia 2016 r.p.o. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 10 sierpnia 2016 r. - Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 01 kwietnia 2020 r.p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych;
 • od 01 lipca 2020 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. kryminalnych.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2013 r.;
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant” - 2017 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę" - 2020 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

 


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

inspektor Norbert Kurenda

Zdjęcie przedstawiające Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Norberta Kurendę

Urodzony w 1975 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.

Przebieg służby:

 • od 14 sierpnia 1994 r. – przyjęty do służby jako aplikant Plutonu Pogotowia Policyjnego Patrolowania i Konwojów Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 sierpnia 1996 r. – policjant Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 maja 1999 r. – młodszy asystent Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 grudnia 2000 r. – referent Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 września 2001 r. – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 16 maja 2004 r.– Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 marca 2005 r. – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 czerwca 2006 r. – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 lutego 2008 r. – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu;
 • od 10 czerwca 2016 r. – p.o. Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu;
 • od 20 października 2016 r. –  Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu  ;
 • od 04 stycznia 2019 r.– p.o. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 01 lutego 2019 r. – Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 07 lutego 2023 r. – p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 08 marca 2023 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2010 r.
 • Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” – 2012 r.
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2017 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.


 


Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wydział Kryminalny
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Justyna Kowalczyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Krzysztof  Pałys

Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Marcin Staniewski

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Rafał Adamczyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Karol Kusztelak

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Robert Dobroć
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Monika Wojtasińska

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Grzegorz Marszałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Grzegorz Pancewicz

Wydział do walki z Korupcją
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Jacek Kusicielek
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Anna Pinkosz

Wydział Wywiadu Kryminalnego
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Paweł Noculak
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Dobrawa Boruta

Wydział Techniki Operacyjnej
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Ryszard Jesiołowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Izabella Dobrowolska
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Klaudiusz Małecki

Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Tomasz Rokicki  

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Paweł Nowicki
Zastępca Naczelnika Wydziału - podkomisarz Tomasz Tomaszewski                               

Laboratorium Kryminalistyczne
Naczelnik Wydziału - podinspektor Ewa Tuszyńska
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Paweł Berłowski

Wydział Prewencji
Naczelnik Wydziału - podinspektor Paweł Adamczak
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Kamil Drogoń

Wydział Konwojowy
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Wojciech Wach
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Rafał Gołąb
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Zbigniew Czarnik

Wydział Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Tomasz Kopta
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Piotr Wiśniewski

Sztab Policji
Naczelnik Wydziału - podinspektor Rafał Rasz
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Magdalena Sączawa

Wydział Postępowań Administracyjnych
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Wojciech Jurzyk
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Mariusz Ptaszek

Wydział Prezydialny
Naczelnik Wydziału - komisarz Arkadiusz Majcherek
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Mariusz Modelski

Wydział Kontroli
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Beata Sornat
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Wojciech Sienkiewicz

Wydział Kadr
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Sylwia Bryl
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Krzysztof Wołowiec

Wydział Finansów
Naczelnik Wydziału - Aleksandra Gamoń
Zastępca Głównego Księgowego - Barbara Czerniejewska   
Zastępca Naczelnika Wydziału - Katarzyna Szymańska                 

Wydział Zaopatrzenia
Naczelnik Wydziału - Agnieszka Chołodecka
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Justyna Stępień

Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Robert Szady
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Kamil Rynkiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - Marta Zajda

Wydział Transportu
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Włodzimierz Szydłowski
Zastępca Naczelnika Wydziału - młodszy inspektor Dariusz Antoniszyn

Wydział Teleinformatyki
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Grzegorz Skrzypek
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinspektor Rafał Krężałek
Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Paweł Janiak

Wydział Doboru i Szkolenia
Naczelnik Wydziału - młodszy inspektor Joanna Markiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału - nadkomisarz Anna Głazowska

Wydział Bezpieczeństwa Informacji
Naczelnik Wydziału - komisarz Robert Gromadziński
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - komisarz Andrzej Krakowiak

Komisariaty Specjalistyczne

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
Komendant Komisariatu - podkomisarz Milena Szymańska

Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu
Komendant Komisariatu - podinspektor Mariusz Biliński

Jednostki podległe KWP  we Wrocławiu

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
Dowódca Oddziału - inspektor Remigiusz Sawicki
Zastępca Dowódcy - młodszy inspektor Sławomir Krzysztofik
Zastępca Dowódcy - nadkomisarz Daniel Czarnecki

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
Dowódca Pododdziału - młodszy inspektor Waldemar Okręglicki
Zastępca Dowódcy Pododdziału - komisarz Mirosław Nowak

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu
Dowódca Pododdziału - młodszy inspektor Wojciech Żmija
Zastępca Dowódcy Pododdziału - nadkomisarz Bogdan Serniak

Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu

Zespół Prawny
Radca Prawny - Sławomir Świerczyński
Radca Prawny - Justyna Czyżowicz-Zasina
Radca Prawny - Magdalena Szydłowska
Radca Prawny - nadkomisarz Jerzy Karpeta

Sekcja Prasowa
Kierownik - aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak

Sekcja Psychologów
Kierownik - podinspektor Tomasz Kozubek

Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych
Kierownik - Katarzyna Kosowska

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Kierownik - Małgorzata Rosołowicz

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Ekspert - podinspektor Magdalena Nowicka

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny - Agnieszka Wielgoszewska

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji - nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak

Zespół ds. Inwentaryzacji
Koordynator Zespołu - Michał Iskrzycki

Komendy Miejskie Policji województwa dolnośląskiego

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji - młodszy inspektor Rafał Siczek
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - młodszy inspektor Oktawiusz Cieślik
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Sławomir Wołk

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Komendant Miejski Policji - inspektor Leszek Zagórski
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Bartłomiej Kamzel
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - nadkomisarz Ryszard Figura

Komenda Miejska Policji w Legnicy
Komendant Miejski Policji - młodszy inspektor Zbigniew Kopij
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - komisarz Kamil Piasecki
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - młodszy inspektor Anna Farmas-Czerwińska

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komendant Miejski Policji - nadkomisarz Krzysztof Lewandowski
Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - młodszy inspektor Tomasz Kościcki
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji - podinspektor Janusz Kozendra

Komendy Powiatowe Policji województwa dolnośląskiego

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Tomasz Jagielski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Artur Ciupka

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Monika Kudła-Myślicka
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Piotr Jaros

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Grzegorz Niewiada
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Łukasz Rachwalski

Komenda Powiatowa Policji w Górze
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Jacek Gregor
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Artur Gajowy

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Artur Bujak
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Sylwester Rudziec

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Adam Pilch
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Mariusz Rusiecki

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Tomasz Ociepa
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Piotr Danik
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Marcin Sknera

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Marek Sroczyński
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podkomisarz Dariusz Ślęzak

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Joanna Cichla
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Marek Szczepański
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Mirosław Juzak

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Jarosław Baran
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Wojciech Pawluk

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Mariusz Tański
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Janusz Miś

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Robert Froń
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Grzegorz Krawczyk

Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Artur Dobrowolski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Wojciech Maćkowski

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Waldemar Cichocki
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Julia Kurek-Ostapowicz

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Przemysław Marut
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Marcin Karpiński

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komendant Powiatowy Policji -  młodszy inspektor Dariusz Smoliński
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Marcin Wodziński

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Andrzej Dobies
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Przemysław Siwiak
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Piotr Staniewski

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
Komendant Powiatowy Policji - komisarz Grzegorz Maciąg
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - komisarz Daniel Panek

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
Komendant Powiatowy Policji - nadkomisarz Piotr Huzar
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - inspektor Adam Jędryszczak

Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Piotr Wajda
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podinspektor Jacek Bednarski

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komendant Powiatowy Policji - podinspektor Jarosław Burdzy
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Arkadiusz Stępniewski
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - podkomisarz Sebastian Kubiak

Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
Komendant Powiatowy Policji - inspektor Seweryn Baranowski
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkomisarz Piotr Marcinów


Metryczka

Data wytworzenia : 16.11.2018
Data publikacji : 19.11.2018
Data modyfikacji : 26.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Żak
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry