Adres KWP, numery telefonów, faksów i adresy e-mail do poszczególnych Wydziałów i Komórek KWP we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

NIP: 896-000-47-80

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

 

                           

Nazwa:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Odnośnik do e-maila:

Kierownictwo KWP Wrocław:

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego

713403389

717824138

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

 

Sekretariat Zastępców Komendanta

713403475

717824146

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta ds. Logistyki

713403405

717824110

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

Wydziały i Komórki KWP Wrocław:

Wydział Kryminalny

713403665

713403403

naczelnik.kryminalny@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

713404206

713402280

naczelnik.ds.pseudokibicow@wr.policja.gov.pl

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

713403396

713403521

naczelnik.dochodzeniowy@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

713403470

713403152

pg@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Cyberprzestępczością

713402433

713402429

naczelnik.cyberprzestepczosc@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Korupcją

713404878

713403799

naczelnik.korupcja@wr.policja.gov.pl

Wydział Do Walki z Przestępczością Narkotykową

713402402

713402446

naczelnik.ds.narkotykow@wr.policja.gov.pl

Wydział Wywiadu Kryminalnego

713404812

713403971

naczelnik.wywiad-kryminalny@wr.policja.gov.pl

Wydział Techniki Operacyjnej

713403238

713403203

naczelnik.wto@wr.policja.gov.pl

Laboratorium Kryminalistyczne

713403517

713404420

lk@wr.policja.gov.pl

Wydział Prewencji

713403210

713404283

naczelnik.prewencja@wr.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego

713403295

713403155

naczelnik.wrd@wr.policja.gov.pl

Sztab Policji

713403560

717824274

naczelnik.sztab@wr.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy

713404322

713402065

naczelnik.konwojowy@wr.policja.gov.pl

Wydział Kontroli

713403445

713404581

naczelnik.kontrola@wr.policja.gov.pl

Wydział Kadr

713403299

713403618

naczelnik.kadry@wr.policja.gov.pl

Wydział Doboru i Szkolenia

713404302

713404342

naczelnik.doboru-szkolena@wr.policja.gov.pl

Wydział Prezydialny

713404207

713404743

naczelnik.prezydialny@wr.policja.gov.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych

713403351

713404259

naczelnik.wpa@wr.policja.gov.pl

Wydział Finansów

717824280

713403629

naczelnik.finanse@wr.policja.gov.pl

Wydział Inwestycji i Remontów

713403365

713403647

naczelnik.wir@wr.policja.gov.pl

Wydział Zaopatrzenia

713404410

713404125

naczelnik.zaopatrzenie@wr.policja.gov.pl

Wydział Transportu

713404448

713404315

naczelnik.transport@wr.policja.gov.pl

Wydział Teleinformatyki

713403381

713403176

naczelnik.teleinformatyka@wr.policja.gov.pl

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

713403598

713403112

naczelnik.oin@wr.policja.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

713403716

713403985

naczelnik.zamowienia-publiczne@wr.policja.gov.pl

Sekcja Psychologów

713403173

713403309

psycholog@wr.policja.gov.pl

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

713403897

713404581

kierownik.bhp@wr.policja.gov.pl

Zespół Prawny

713402166

713404743

radca-prawny@wr.policja.gov.pl

Zespół ds. Inwentaryzacji

713403467

713403471

inwentaryzacja@wr.policja.gov.pl

Sekcja Prasowa

713404392

713403734

rzecznik.kwp@wr.policja.gov.pl

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

713404879

713403997

audytor-wewnetrzny@wr.policja.gov.pl

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka

713404521

713404743

prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

Orkiestra Policyjna

713403585

713404038

kapelmistrz@wr.policja.gov.pl

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu

713403733

713403275

dowodca.opp-wroclaw@wr.policja.gov.pl

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy

768761190

768761185

dowodca.sppp-legnica@wr.policja.gov.pl

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu

717824139

713403644

dowodca.spap@wr.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 09.01.2017
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Morzyński
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński - Wydział Prezydialny Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry