STAN MAJĄTKOWY - Majątek - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

STAN MAJĄTKOWY

Informacja o środkach trwałych o wartości powyżej 3500 zł, wartościach niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo wg. stanu na dzień:

 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG. STANU  NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
STANOWIĄCE MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Grunty 89 576 576,86
  Budynki i Lokale
205 344 055,27
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10 045 101,75
  Kotły i maszyny energetyczne
3 136 482,71
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
48 091 946,89
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
1 088 063,28
  Urządzenia techniczne
68 183 126,20
  Środki transportu
128 827 510,43
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
17 830 799,55
  RAZEM
572 123 662,94
 
 
 
   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

3 053 126,33 

 
 
 
 
 
 

 

 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG. STANU  NA DZIEŃ 31.03.2015 r.
STANOWIĄCE MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Grunty 89 576 576,86
  Budynki i Lokale
202 534 351,65
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10 053 148,45
  Kotły i maszyny energetyczne
3 123 838,31
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
38 973 739,98
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
1 088 063,28
  Urządzenia techniczne
67 315 635,17
  Środki transportu
137 548 187,23
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
17 789 604,73
  RAZEM
568 003 145,66
 
 
 
   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

3 053 126,33 

 
 
 
 
 

 

 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG. STANU  NA DZIEŃ 30.06.2014 r.
STANOWIĄCE MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Grunty 89 211 329,22
  Budynki i Lokale
204 136 615,31
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10 155 449,81
  Kotły i maszyny energetyczne
3 020 877,53
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
40 542 675,83
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
1 090 703,28
  Urządzenia techniczne
66 979 215,26
  Środki transportu
132 538 988,81
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
17 228 509,35
  RAZEM
565 204 364,40
 
 
 
   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

2 955 207,53 

 

 


 

 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG. STANU  NA DZIEŃ 31.03.2014 r.
STANOWIĄCE MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Grunty 89 157 629,22
  Budynki i Lokale
203 402 915,31
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10 155 449,81
  Kotły i maszyny energetyczne
3 041 277,53
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
41 333 133,20
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
1 090 703,28
  Urządzenia techniczne
67 519 319,36
  Środki transportu
132 585 845,76
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
17 294 513,64
  RAZEM
565 580 787,11

 

   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

2 910 884,83 

 

 

 

 


 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG. STANU  NA DZIEŃ 30.09.2013r.
STANOWIĄCE MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Grunty 90 579 249,70
  Budynki i Lokale
205 903 645,49
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
9 876 478,23
  Kotły i maszyny energetyczne
3 072 051,93
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
41 035 399,63
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
1 090 703,28
  Urządzenia techniczne
66 193 020,93
  Środki transportu
128 399 340,29
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
17 277 475,56
  RAZEM
563 427 365,04

 

   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

2 910 884,83 

 

 


 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG. STANU  NA DZIEŃ 30.06.2013r.
STANOWIĄCE MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Grunty 84 958 573,21
  Budynki i Lokale
182 488 497,47
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
9 876 478,23
  Kotły i maszyny energetyczne
3 138 187,61
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
42 204 329,16
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
1 110 380,62
  Urządzenia techniczne
68 777 578,36
  Środki transportu
128 252 960,29
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
17 835 839,82
  RAZEM
538 642 824,77

 

   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

2 878 708,69 

 

 


 

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWŻEJ 3500 ZŁ
WG. STANU  NA DZIEŃ 31.12.2012r.
STANOWIĄCE MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

  Grunty 81 967 483,21
  Budynki i Lokale
182 783 676,27
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10 038 374,29
  Kotły i maszyny energetyczne
3 138 187,61
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
43 411 722,80
  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
1 099 295,02
  Urządzenia techniczne
69 458 703,03
  Środki transportu
131 479 500,03
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
17 838 215,57
  RAZEM
541 215 157,83

 

   Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

2 650 920,07 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.10.2017
Data modyfikacji 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Żółtowska
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry