INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU - Składniki majątku do upłynnienia - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Składniki majątku do upłynnienia

INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU

W tym miejscu zamieszczane są pliki do ściągnięcia, zawierające wykaz składników majątkowych ze stanu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeznaczonych do upłynnienia.

            

   L.P.    Zakres / Wydział Pliki do pobrania
(wykazy)
Osoba odpowiedzialna Informacja o planowanym sposobie zbycia
   Tryb       Termin    Pliki do pobrania
1. Środki transportu  

imię i nazwisko:

Tel.

komórka organizacyjna: Wydział Transportu

 

 

 

2. Wydział Zaopatrzenia

 

imię i nazwisko:

Tel.

komórka organizacyjna:

Wydział Zaopatrzenia

 

 

 

lista

3. Wydział Teleinformatyki  

Osoby do kontaktu:

tel.

Wydział Teleinformatyki

 

     
4. Wydział Inwestycji i Remontów

 

imię i nazwisko: 

tel.

tel.

komórka organizacyjna:

 

 

 

5. Majątek ruchomy

 

imię i nazwisko: 

komórka organizacyjna: 

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 

 

 

6. Środki transportu   imię i nazwisko:
tel.
komórka organizacyjna:
     
7.

Sprzęt Teleinformatyki

 

imię i nazwisko:  
tel.

imię i nazwisko: 
tel.
komórka organizacyjna: Wydz. Teleinformatyki

 

 

 

8.

Sprzęt Teleinformatyki

 

imię i nazwisko: 
tel. wew. 

komórka organizacyjna: Wydz. Teleinformatyki

 

 

 

9.

Inne rodzaje

 

imię i nazwisko:  
tel.
komórka organizacyjna: 
 

 

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe - Dz. U. z 2010 Nr 114, poz. 761)

Metryczka

Data publikacji 20.06.2018
Data modyfikacji 17.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Niewiara
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Morzyński Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
do góry