INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU - Składniki majątku do upłynnienia - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Składniki majątku do upłynnienia

INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU

W tym miejscu zamieszczane są pliki do ściągnięcia, zawierające wykaz składników majątkowych ze stanu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeznaczonych do upłynnienia.

            

   L.P.    Zakres / Wydział Pliki do pobrania
(wykazy)
Osoba odpowiedzialna Informacja o planowanym sposobie zbycia
   Tryb       Termin    Pliki do pobrania
1. Środki transportu  

imię i nazwisko:

Tel.

komórka organizacyjna: Wydział Transportu

 

 

 

2. Wydział Zaopatrzenia

 

imię i nazwisko:

Tel.

komórka organizacyjna:

Wydział Zaopatrzenia -

 

 

   
3. Wydział Teleinformatyki  

Osoby do kontaktu:

 

 

 
4. Wydział Inwestycji i Remontów wykaz

Renata Korbal    tel. 71-3404921,

Anna Klaputek   tel. 71-3404920

Jolanta Niewiara tel. 71-3403467 

pisemny przetarg publiczny

termin składania ofert:

25.10.2018r.

do godz. 13.00

termin otwarcia ofert:

25.10.2018r.

o godz. 13.30

treść ogłoszenia

formularz ofertowy

wzór umowy

5. Majątek ruchomy

 

imię i nazwisko: 

komórka organizacyjna: 

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 

 

 

6. Środki transportu   imię i nazwisko:
tel.
komórka organizacyjna:
     
7.

Sprzęt Teleinformatyki

 

imię i nazwisko:  
tel.

imię i nazwisko: 
tel.
komórka organizacyjna: Wydz. Teleinformatyki

 

 

 

8.

Sprzęt Teleinformatyki

 

imię i nazwisko: 
tel. wew. 

komórka organizacyjna: Wydz. Teleinformatyki

 

 

 

9.

Inne rodzaje

 

imię i nazwisko:  
tel.
komórka organizacyjna: 
 

 

 

(Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa - Dz. U. z 2017r. poz. 729)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2018
Data modyfikacji 03.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Niewiara
Osoba udostępniająca informację:
Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Lechiniak
do góry