STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWP WE WROCŁAWIU - Struktura organizacyjna - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWP WE WROCŁAWIU

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 

 

Struktura organizacyjna Komendy

 

1. Kierownictwo Komendy stanowią:
1) Komendant;
2) I Zastępca Komendanta, zwany dalej „I Zastępcą”;
3) zastępcy Komendanta.

2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

1) w służbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
c) Wydział Techniki Operacyjnej,
d) Wydział Wywiadu Kryminalnego,
e) Laboratorium Kryminalistyczne,
f) Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
g) Wydział do walki z Korupcją,
h) Wydział do walki z Cyberprzestępczością,
i) Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową,
j) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

 

2) w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Sztab Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Wydział Konwojowy,
e) Wydział Postępowań Administracyjnych.

 

3) w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Wydział Kontroli,
b) Zespół Prawny,
c) Wydział Kadr,
d) Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka,
e) Wydział Prezydialny,
f) Sekcja Prasowa,
g) Zespół Psychologów,
h) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,
i) Wydział Finansów,
j) Zespół do spraw Inwentaryzacji,
k) Wydział Zaopatrzenia,
l) Wydział Transportu,
m) Wydział Inwestycji i Remontów,
n) Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
o) Wydział Teleinformatyki,
p) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
r) Wydział Doboru i Szkolenia,
q) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 

Komisariaty Specjalistyczne Policji:

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu

 

OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPKP we Wrocławiu

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu

 

Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Komenda Miejska Policji w Legnicy
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

 

Komendy Powiatowe Policji woj. dolnośląskiego

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Komenda Powiatowa Policji w Górze
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi

Metryczka

Data publikacji 06.03.2017
Data modyfikacji 05.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry