Kontakt z jednostką Policji w sytuacjach nagłych lub wymagających interwencji Policji dla osób głuchych i niedosłyszących

 

 

wiadomości SMS:
697 071 112

poczta elektroniczna:
dyzurny@wr.policja.gov.pl

Linia daje możliwość całodobowego kontaktu z dolnośląską Policją

 

W telefonie komórkowym wpisz wiadomość

np.: „potrzebuję pomocy policji. Jestem we Wrocławiu na ul. Tkackiej 9”

 

Jeżeli możesz wpisz najwięcej informacji

np.: jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, jakiej potrzebujesz pomocy

 

Wyślij wiadomość na policyjny numer specjalny

697 071 112

 

Wiadomość możesz przekazać też listem elektronicznym na adres

dyzurny@wr.policja.gov.pl

do góry