Stop agresji drogowej - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stop agresji drogowej

Obrazek przedstawiający logo Policji Ruchu Drogowego

Zawiadomienia o "piratach drogowych" można przesyłać

na adres: 

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

podając swoje dane osobowe, adres korespondencyjny, telefon, a także mile widziane są informacje o miejscu zdarzenia (nr drogi), pojazdach biorących udział w zdarzeniu (marka, numer rejestracyjny, kolor)

 

Zgłoszenia dotyczące przestępstw, wykroczeń, oszustw, dostęp do notatek ze zdarzeń drogowych 

najlepiej zgłaszać się osobiście w najbliższej jednostce Policji.

 

do góry