Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w artykule 60 ustawy o finansach publicznych za pierwszy kwartał 2021 roku

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

W pierwszym kwartale 2021 r roku wydano 153 decyzje w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

  • 151 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 57.386,88
  • 1 decyzję dotyczącą umorzenia z urzędu z uwagi na nieskuteczność egzekucji, na kwotę 8.008,80
  • 1 decyzję dotyczącą umorzenia na wniosek z uwagi na trudną sytuację życiową, na kwotę 987,36

Metryczka

Data publikacji : 02.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Lechiniak Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu
do góry