Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za pierwszy kwartał 2023 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za pierwszy kwartał 2023 r.

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 412 ze zm.)
W pierwszym kwartale 2023 r. wydano 39 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

37 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 11.621,17 zł
2 decyzje dotyczące umorzenia na wniosek z uwagi na trudną sytuację życiową, na kwotę 510,00 zł

 

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Haniszewska Wydział Finansów KWP we Wroclawiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
do góry