Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za drugi kwartał 2023 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za drugi kwartał 2023 r.

sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
W drugim kwartale 2023 r. wydano 50 decyzji w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, w tym:

  1. 48 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu z uwagi na zgon dłużnika, na kwotę 28.657,42  zł
  2. 2 decyzje dotyczące umorzenia na wniosek z uwagi na trudną sytuację życiową, na kwotę  340,00 zł.

 

Metryczka

Data publikacji : 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Haniszewska Wydział Finansów KWP we Wroclawiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
do góry