Informacja o środkach wspierających komunikowanie się - Język migowy - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dziennik Ustaw z 2011 roku, nr 209, pozycja 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Podwale 31-33, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

PJM (Polski język migowy)
SJM (System językowo-migowy)
SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
 

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy.  Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontaktkwp@wr.policja.gov.pl.
Faksem pod numer: 47 87 147 43.
Listownie na adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ulica Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
Złożyć osobiście w biurze przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ulica Podwale 31-33.

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem biura przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2011 roku, numerr 127, pozycja 721 z późniejszymi zmianami), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2023
Data modyfikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP we Wrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Honorata Matyja Wydział Prezydialny KWP Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Honorata Matyja
do góry