Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa - KWP we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

do góry